Mua vé

Check-in

Nhập chi tiết đặt phòng của bạn. Tất cả hành khách quốc tế được yêu cầu xuất trình tại quầy làm thủ tục 2 giờ trước khi khởi hành để xác minh tài liệu du lịch của bạn / Hành lý ký gửi tránh việc giảm tải tại cổng lên máy bay.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Hiển thị tùy chọn bổ sung

Đặt phòng khách sạn

Hành lý, ghế ngồi

icon-luggage Hành lý mua thêm

icon-prefer Ghế ưa thích

icon-luggage Bữa ăn

icon-luggage Quà tặng

icon-luggage Phòng chờ

icon-luggage MAAS

Hành trình của bạn

Thông tin chuyến bay

CHINESE NEWYEAR REGULAR FLIGHTS FROM VIETNAM TO CHINA

CAMBODIA ANGKOR AIR

柬埔寨国家航空公司

 

CHINESE NEWYEAR REGULAR FLIGHTS FROM VIETNAM TO CHINA

农历新年期间越南到中国定期航班

 

Tickets start from only 2790 yuan

票价仅 2790 元起

 

Tickets can be purchased at Westbite, ticket offices and all agencies of Cambodia Angkor Air

可在官网、售票处和柬埔寨国家航空公司的所有代理处购买机票

 

Hochiminh City – Nanning

胡志明市-南宁

(Support short time transfer 保障超短转机)

K6 813 SAT 周六 SGN-PNH 08:30-09:10

K6 896 SAT 周六 PNH-NNG 09:40-12:30

Hochiminh City – Shanghai

胡志明市 – 上海

(Same day connecting flight当天即转航班)

K6 813 SAT 周六 SGN-PNH 08:30-09:10

K6 866 SAT 周六 PNH-PVG 14:50-19:45

 

Hochiminh City – Nanchang

胡志明市-南昌

(Same day connecting flight 当天即转航班)

K6 817 FRI 星期五 SGN-PNH 13:00-14:00

K6 898 FRI 星期五 PNH-KHN 15:05-19:20

Hochiminh City – Zhengzhou

胡志明市-郑州

K6 819 MON 周一 SGN-PNH 18:40-1930

K6 894 TUE 周二 PNH-CGO 08:15-13:25

Hanoi – Nangchang

河内 - 南昌

K6 851 THU 周四 HAN-PNH 20:30-22:35

K6 898 FRI 星期五 PNH-KHN 15:05-19:20

Hochiminh City – Guangzhou

胡志明市-广州

K6 819 WED 周三 SGN-PNH 18:40-1930

K6 668 THU 周四 PNH-CAN 08:25-12:15

Hanoi -Guangzhou

河内-广州

K6 851 SUN 星期日HAN-PNH 20:30-22:35

K6 668 MON 周一 PNH-CAN 08:25-12:15

Hochiminh City – Guangzhou

胡志明市-广州

K6 819 SUN 星期日 SGN-PNH 18:40-1930

K6 668 MON 周一 PNH-CAN 08:25-12:15

 

Passengers from Vietnam to China transit in Phnom Penh are required to take one PCR test in Vietnam within 48 hours before the departure of the direct flight from Phnom Penh to China.  And must choose the Chinese embassy in Vietnam designated agencies for testing.

旅客选购柬国航运营的越南-金边-中国航班后,需在金边中国航班起飞前48小时内,在越南进行“一次PCR”检测,并且必须选择中国驻越南大使馆的指定机构进行检测。

The health code application should be submitted to the Chinese Embassy/Consulates(WeChat mini program “防疫健康码国际版” ) as soon as possible once obtaining all the required documents.

健康码申请材料齐全后,应尽快向中国驻外使领馆(微信小程序“防疫健康码国际版”)递交申请。

Passengers are required to present their health code at the Cambodia National Airlines check-in counter before departure from Vietnam.

在越南登机时,旅客必须在柬埔寨国家航空公司值机柜台出示健康码。

Passengers without Health Code will not be accepted on the flight.

旅客若未能出示健康码将不允许登机。

For details, please refer to the website of the Chinese Embassy in Vietnam of the “Notice on airline boarding requirements for the health code from Vietnam to China” on 14Nov 2022:

详情可参考中国驻越南大使馆网站2022年11月14日更新的自越南乘搭航班赴华人员申请健康码须知:

English Version:

http://vn.china-embassy.gov.cn/eng/lsyw/202109/t20210913_9990665.htm

中文版:

http://vn.china-embassy.gov.cn/chn/lsyw/202109/t20210913_9992704.htm

Share on:

Xem thêm trong phần này

Thông cáo báo chí | 08 June 2024
Add June Flights, Unbeatable Prices Promotion

Add June Flights, Unbeatable Prices Promotion

Read more

Thông cáo báo chí | 09 March 2024
Adjust fare route CAN/CGO/NNG-PNH-SGN/DAD/HAN and CAN/CGO/NNG-PNH-SAI

Adjust fare route CAN/CGO/NNG-PNH-SGN/DAD/HAN and CAN/CGO/NNG-PNH-SAI

Read more

Thông cáo báo chí | 01 January 2022
Cập nhật quy định nhập cảnh Việt Nam

Cập nhật quy định nhập cảnh Việt Nam

Read more