ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

Check Phnom Penh - Zhengzhou flight regulations

根据中国驻柬埔寨大使馆的最新要求,为了满足各位购票旅客的回国需求,保障旅客能够顺利乘机,保证柬中航班的运行稳定,即日起,计划乘坐柬埔寨国家航空K6894金边-郑州航班前往中国的旅客起飞前疫情防控要求如下:

 

1、选乘柬埔寨国家航空K6894金边飞往郑州的所有旅客,必须在航班出发前2(包括登机日)前,持第一次核酸检测阴性报告在8008酒店登记入住,并开始2天的闭环健康管理。乘客一旦晚于21:00办理入住将被视为自愿放弃参加闭环健康管理,如无法获得航司统一申请的健康码登机,由旅客自行负责。

 

  •  指定酒店名称:8008酒店
  •  联系电话:+855 078595888
  •  酒店地址:No.1056, Group 04, Trung moin Village, Obek  K'orm.Commune Sen Sok, District, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

*该酒店为柬埔寨国家航空K6894金边-郑州航班旅客指定闭环健康管理酒店,即日起开始执行,如有变化我司将第一时间通知旅客。

酒店价格:70 美元//天(包含住宿、每日三餐,但不包含检测费用、车辆接送、机场送机等费用),需在办理入住时缴纳。

入住时需携带以下资料及物品a.护照原件以及至少2份护照信息页彩色复印件b.纸质行程单;c.一次核酸检测阴性证明原件以及复印件d.防护服、口罩、手套、护目镜、防护面罩等个人防护用具三套(核酸检测与乘机时穿戴)。

旅客办理入住时请向酒店工作人员询问并加入酒店旅客微信群,闭环健康管理期间相关通知将在酒店微信群中发布。

为最大限度减少旅客在酒店办理入住时发生交叉感染的风险,请所有旅客办理入住及参加检测时穿戴防护服及其他防护用具,切勿摘下口罩交谈、吸烟等。如有旅客被确诊感染,未穿戴防护用具及摘下口罩的旅客将被视为密切接触者,可能会导致无法乘机,请旅客务必注意!

旅客在参加闭环健康管理酒店组织的由柬埔寨王家军医院相关工作人员进行的双检测时,请务必穿戴防护服、N95口罩、护目镜、防护面罩和橡胶手套等防护用具,同时人与人之间保持适当距离,减少感染风险,确保能够顺利乘机!

 

2、旅客持中国驻柬使馆向中国公民发放的旅行证、回国证明等有效证件,如能满足航班起飞前闭环隔离要求,可购买柬埔寨国家航空金边-郑州航班的待售机票;闭环健康管理结束,由航司汇总统一获得使馆审核通过的健康码后,准许登机。

 

  1. 航班起飞前两次核酸检测,任一结果为阳性的旅客,可以凭有效的检测报告通过原购票渠道,向航司提出特殊退票申请。
  2. 两次核酸检测和酒店入住登记时,均需自行提供护照原件和护照信息页彩色复印件,请准备好至少3份护照护照信息页彩色复印件。

5、根据中国驻柬埔寨大使馆关于发布自柬乘机赴华人员远端防控要求(2022年6月29日版)的通知,所有自柬赴华人员须进行2次核酸检测,须在经柬埔寨卫生部认可的2家合法机构进行(柬国家公共卫生学院(NIPH)与柬王家军医院)。其中,第一次核酸检测于登机前48小时内在NIPH进行;第二次核酸检测于登机前24小时内在柬王家军医院进行。具体安排如下:

 

 

 

 

9月20日航班时间节点参考)

序号

时间节点

需完成事项

920

K6894

金边-郑州

航班

1

登机日(包含)前二天

按中国大使馆要求,旅客当天上午(08:30-12:00)需持护照原件和1份护照信息页彩色复印件自行赴“柬埔寨国家公共卫生学院(NIPH”进行第一次核酸检测。若检测机构错误或导致无法乘机,细节可询工作人员。

9月18日

       星期日       

 

当天下午16:00左右取得核酸阴性报告后自行前往8008酒店 办理入住并进行“单人单间”闭环健康管理,入住时需提供护照原件和1份护照信息页彩色复印件等(请仔细参阅入住携带资料与物品要求)。如未能在当天晚上21:00时前入住酒店导致无法正常出行,该情况由旅客自行负责

2

登机日(包含)前一天

按中国大使馆要求,当天早上(8:30-11:30)将统一安排“柬埔寨王家军医院” 工作人员到酒店进行登机前24小时内的第二次核酸检测,检测时需提供护照原件和1份护照信息页彩色复印件。航司汇总结果后统一集中上传申请健康码

9月19日

星期一

3

登机当天

酒店安排所有核酸检测结果为阴性的旅客统一乘车至金边机场,办理乘机手续搭乘航班回国

9月20日

星期二

 

 

 

温馨提示:

柬国航向大使馆申请健康码时,需乘客配合提供材料如下(仅供参考):

1)2次核酸检测报告;

2)有效长期居留证件(有效签证页或劳工证等);

3)既往感染者须在检测机构进行采样时间间隔24小时以上的2次核酸检测,如结果均为阴性,自第2份报告出具日期起,进行为期14天的健康监测,另需上传所有核酸检测报告和自我健康状况监测表;

4)密切接触者另需上传自我健康状况监测表;

具体上传材料请参阅中国驻柬埔寨大使馆发布:

关于赴华人员远端防控要求的最新通知(2022年6月29日版)的通知

 

Share on:

មានច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្នែកនេះ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 03 May 2023
VTE first flight announcement

សៀមរាប, ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមផ្សព្វផ្សាយនូវជើងហោះហើរថ្មីមួយរវាង ទីក្រុងសៀមរាប និងរដ្ឋធានីវៀងច័ន្ទ នៃសាធារណ

Read more

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 18 November 2022

Read more

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 27 April 2023
Sea Games (Pencak Silat team of Vietnam)

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ មានកិតិ្ដយស

Read more