Mua vé

Check-in

Nhập chi tiết đặt phòng của bạn. Tất cả hành khách quốc tế được yêu cầu xuất trình tại quầy làm thủ tục 2 giờ trước khi khởi hành để xác minh tài liệu du lịch của bạn / Hành lý ký gửi tránh việc giảm tải tại cổng lên máy bay.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Hiển thị tùy chọn bổ sung

Đặt phòng khách sạn

Hành lý, ghế ngồi

icon-luggage Hành lý mua thêm

icon-prefer Ghế ưa thích

icon-luggage Bữa ăn

icon-luggage Quà tặng

icon-luggage Phòng chờ

icon-luggage MAAS

Hành trình của bạn

Thông tin chuyến bay

Online ancillary

Tin Tức | 14.04.2023

Attention all travel enthusiasts! Cambodia Angkor Air is thrilled to announce the return of our online ancillary options on our website. With the resumption of our ancillary service, you can enjoy the convenience of purchasing your desirable items and services with just a few clicks.

At Cambodia Angkor Air, we believe that every traveler deserves a customized travel experience. Our renewed online ancillary options make it easier than ever for you to tailor your journey to suit your needs and preferences.

So, get ready to take your onboard experience to the next level with our online ancillary service from purchasing extra baggage and seat selection to customizing your preferable in-flight hot meal to make your flight even more enjoyable.

Plan your next trip with Cambodia Angkor Air now and take advantage of our online ancillary options to enhance your traveling journey. Book now and experience the comfort and convenience of flying with us.

To purchase our ancillary service, passengers must directly visit any of our branch offices or agencies or make an online purchase via the official website: www.cambodiaangkorair.com

Noted: Passengers must purchase this service option at least 4 hours prior to their scheduled departure time

For detail please visit: https://www.cambodiaangkorair.com/index.php/post-category/18/ancillary-service

#CambodiaAngkorAir #OnlineAncillary #CustomizeYourTravelExperience #TravelMore #TravelBetter #TravelSmarter

Chia sẻ:

Xem thêm trong phần này

Tin Tức | 20.10.2023
SAI Press Release

Siem Reap, 16th October 2023: Cambodia Angkor Air has operated our first flight to the new Siem Reap Angkor International Airport (SAI)

Xem thêm

Tin Tức | 12.02.2020
Xiêm Riệp - Bắc Kinh: Thông báo lộ trình mới

Hãng hàng không quốc gia Campuchia - Campuchia Angkor Air (K6) thông báo sẽ bắt đầu dịch vụ bay thẳng mới giữa Siêm Riệp (REP) và Bắc Kinh (BJS), Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 16 tháng 12 năm 2016. Campuchia Angkor Air sẽ khai thác 3 chuyến mỗi tuần. ..

Xem thêm

Tin Tức | 20.10.2023
Announcement success of marathon

Cambodia Angkor Air is thrilled to announce the resounding success of the “Road to Give” Marathon Event at Koh Pich that organized by Marriott Phnom Penh!

Xem thêm