Mua vé

Check-in

Nhập chi tiết đặt phòng của bạn. Tất cả hành khách quốc tế được yêu cầu xuất trình tại quầy làm thủ tục 2 giờ trước khi khởi hành để xác minh tài liệu du lịch của bạn / Hành lý ký gửi tránh việc giảm tải tại cổng lên máy bay.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Hiển thị tùy chọn bổ sung

Đặt phòng khách sạn

Hành lý, ghế ngồi

icon-luggage Hành lý mua thêm

icon-prefer Ghế ưa thích

icon-luggage Bữa ăn

icon-luggage Quà tặng

icon-luggage Phòng chờ

icon-luggage MAAS

Hành trình của bạn

Thông tin chuyến bay

Điều Khoản Và Điều Kiện Điều Khoản Và Điều Kiện

Định nghĩa

Trong điều kiện này, trừ trường hợp có yêu cầu khác hoặc nếu có quy định rõ ràng, các nội dung diễn đạt sẽ giải thích cho ngữ cảnh tương ứng:

"Điểm dừng theo thỏa thuận": những điểm dừng, trừ nơi khởi hành và đích đến, có ghi trong vé hoặc ấn định trong thời gian biểu trên lịch trình.

"Mã định danh của Hãng hàng không": hai ký tự hoặc ba chữ cái chỉ các hãng hàng không.

"Đại lý ủy quyền": đại lý bán vé được chỉ định làm đại diện công ty bán vé dịch vụ vận chuyển hàng không của công ty, và nếu được ủy quyển, cả dịch vụ vận chuyển hàng không của công ty khác

"Hành lý": tài sản cá nhân có liên quan đến chuyến bay của hành khách. Trừ khí có quy định khác, hành lý gồm hai loại: Hành lý Ký gửi và Không Ký gửi.

"Ký gửi hành lý": phần vé liên quan đến vận chuyển Hành lý ký gửi..

"Thẻ Nhận dạng Hành lý": tài liệu duy nhất chứng minh cho Hành lý ký gửi.

"Carrier": hãng hàng không khác, ngoài hãng chúng tôi, có mã định dạng riêng trên vé máy bay hoặc vé liên kết.

"Hành lý ký gửi": hành lý do chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trông giữ sau khi cấp thẻ ký gửi hành lý.

"Thời hạn làm thủ tục": thời hạn quy định của các hãng hàng không mà trong đó hành khách phải hoàn thất mọi thủ tục theo quy định và nhận thẻ lên máy bay.

"Điều kiện vận chuyển": Điều kiện vận chuyển hoặc điều kiện vận chuyển của hãng hàng không khác.

"Điều kiện của hợp đồng": mẫu khai nhận có trong vé giấy hoặc vé điện tử, kèm Biên nhận và phiếu Hành trình, thông báo, và nội dung tham chiếu các Điều lệ vận chuyển.

"Vé kết hợp": Vé phát hành kèm một vé khác để tạo thành hợp đồng vận chuyển duy nhất."Kết nối chuyến bay": chuyến bay nối tiếp với cùng một vé, hoặc trên vé kết hợp.

"Công ước": Công ước vận chuyển hàng không quốc tế, ký kết tại Warsaw, ngày 12 Tháng 10 năm 1929 (sau đây gọi tắt là Công ước Warsaw) và Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague vào ngày 28 tháng 9 năm 1955 (sau đây gọi tắt là Warsaw Công ước sửa đổi tại Hague) và mọi công ước hoặc các thủ tục theo pháp luật.

"Phiếu giảm giá": gồm cả phiếu giảm giá in trên giấy hoặc điện tử, cho phép hành khách được thực hiện một chuyến bay cụ thể được xác định trên phiếu.

"Thiệt hại": trường hợp hành khách tử vong hoặc bị thương, hoặc mọi thương tích khác hành khách phải chịu do tai nạn máy bay hoặc sự cố khi lên/xuống máy bay. Hoặc thiệt hại lâu dài do phá hoại, hoặc hành lý bị mất toàn bộ hoặc một phần xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng không. Ngoài ra, thiệt hại có thể do chậm trễ khi vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý bằng đường hàng không.

"Ngày": ngày theo dương lịch, gồm bảy ngày trong tuần; theo đó, trong trường hợp thông báo, ngày thông báo được gửi đi sẽ không được tính; tương tự, ngày phát hành vé và ngày khởi hành chuyến bay sẽ không được tính khi xác định thời hạn hiệu lực của vé.

"Phiếu giảm giá điện tử": phiếu giảm giá điện tử hoặc in trên giấy, hoặc văn bản có giá trị khác được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

“Vé điện tử”: phiếu thu và bản in lịch trình do chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi phát hành, kèm Phiếu giảm giá điện tử, nếu có, và vé lên máy bay.

“Phiếu giảm giá bay”: vé mang ký hiệu “Dùng để đi”, hoặc trong trường hợp vé điện tử là phiếu giảm giá điện tử. Phiếu giảm giá bay ghi rõ các trạm dừng của hành trình vận chuyển hành khách

“Bất khả kháng”: trường hợp bất thường, không lường trước, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc quý khách, kể cả hậu quả không thể tránh khỏi của trường hợp bất khả kháng dù mọi dịch vụ chăm sóc khách hàng đã hoàn tất.

“Tiếp nhận Hành trình”: một hoặc nhiều loại giấy tờ do chúng tôi hoặc Đại lý ủy quyền phát hành, như Vé máy bay in hoặc điện tử có ghi tên hành khách, thông tin chuyến bay và các thông báo khác

“Quy định của chúng tôi”: mọi quy định, trừ Điều lệ vận chuyển và thuế quan, được chúng tôi công bố và có hiệu lực vào ngày bắt đầu vận chuyển, nhằm quản lý quá trình vận chuyển hành khách và hành lý. “Phiếu giảm giá” hoặc Phiếu “Tiếp nhận hành khách” là vé do chúng tôi hoặc đại lý theo ủy quyền phát hành cho hành khách.

"SDR": là Quyền rút tiền đặc biệt theo quy định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Một loại tài khoản quốc tế dựa trên giá trị của một số loại tiền tệ hàng đầu. Giá trị của SDR dao động và tính lại mỗi ngày theo dịch vụ ngân hàng. Những giá trị này do các ngân hàng thương mại ghi nhận và báo cáo thường xuyên trên tạp chí tài chính hàng đầu hay trang web của IMF (www.imf.org).

“Stopover”: là điểm dừng dự kiến trên hành trình giữa điểm khởi hành và điểm đến.

“Giá vé”: gồm giá vé, phí và / hoặc các điều kiện liên quan vận chuyển của hãng hàng không công bố với cơ quan hữu quan và được lưu trong trường hợp cần thiết.

“Vé”: “vé hành khách và Hành lý Ký gửi” hay Phiếu Hành trình / Phiếu Tiếp nhận, vé điện tử giao cho Hành khách, do chúng tôi hoặc đại lý được ủy quyền phát hành và bao gồm các điều kiện của hợp đồng, kèm thông báo và phiếu giảm giá.

“Hành lý không ký gửi”: hành lý ngoài Hành lý đã ký gửi, gồm mọi vật dụng được mang theo vào cabin máy bay do hành khách có trách nhiệm trông giữ.

“Chúng tôi”, “của chúng tôi”, “bản thân chúng tôi”, “thuộc chúng tôi”, và “chúng tôi”: Hãng Hàng Không Cambodia Angkor.

“Quý khách”, “của quý khách” và “Bản thân quý khách”: bất kỳ cá nhân nào, trừ thành viên phi hành đoàn, được máy bay vận chuyển theo sự đồng thuận của chúng tôi.

Áp dụng

2.1. Khái quát
2.1.1. Trừ những quy định trong Điều 2.2, 2.5 và 2.6, Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho tất cả các chuyến bay do chúng tôi vận hành và trong bất cứ trường hợp nào khi chúng tôi có trách nhiệm pháp lý với Hành khách liên quan đến chuyến bay của Hành khách.
2.1.2. Điều lệ này cũng áp dụng cho việc vận chuyển miễn phí hoặc vận chuyển với giá giảm trừ trường hợp chúng tôi có quy định khác trong Các quy định của mình hoặc trong các hợp đồng, giấy phép hoặc Vé có liên quan.
2.1.3. Điều lệ này và quy định của Hãng vận chuyển, phí và lệ phí có thể thay đổi mà không cần báo trước; với điều kiện những thay đổi này không áp dụng sau khi việc vận chuyển đó đã bắt đầu. Cước và phí áp dụng cho việc vận chuyển này có hiệu lực vào ngày bắt đầu vận chuyển trên Tờ vé máy bay, hoặc trong trường hợp Vé điện tử thì được ghi rõ cho chặng bay đầu tiên của chuyến bay trong phần Tờ thông tin hành trình/Phiếu thu, trừ khi có quy định khác trong Quy định của Hãng vận chuyển.
2.2. Vận chuyển đến/ xuất phát từ Canada và Mỹ?
2.2.1. Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển giữa các địa điểm trong lãnh thổ Canada hoặc giữa một địa điểm tại Canada và bất kỳ địa điểm nào ngoài Canada với điều kiện là các điểm đó năm trong biểu giá cước có hiệu lực ở Canada
2.2.2. Điều lệ vận chuyển này không áp dụng cho hoạt động vận chuyển hàng không được quy định trong Luật Hàng không Liên bang Mỹ năm 1958
2.3. Chuyến bay thuê chuyến
Nếu việc vận chuyển được thực hiện theo Hợp đồng thuê chuyến, Điều lệ vận chuyển này chỉ áp dụng trongg trường hợp dẫn chiếu đến, hoặc được chỉ ra trên Vé hoặc trong thoả thuận khác với Hành khách.
2.4. Chuyến bay liên danh
Trong một số chuyến bay, chúng tôi có thể thoả thuận với các Hãng vận chuyển khác được gọi là “Chuyến bay Liên doanh”. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Hành khách đã đặt chỗ trước với Chúng tôi và có Vé mà trên vé có ghi rõ tên của Chúng tôi hoặc Mã hãng hàng không của Hãng chúng tôi được chỉ ra là Hãng vận chuyển, máy bay có thể được vận hành bởi Hãng vận chuyển khác. Nếu các thoả thuận này được áp dụng, Chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách biết tên của hãng vận hành khác đó vào thời điểm Hành khách đặt chỗ.
2.5. Luật điều chỉnh
Trong trường hợp có bất cứ điều khoản nào nằm trong hoặc được tham chiếu trong Điều lệ vận chuyển này trái với bất cứ điều khoản trong Công ước được áp dụng nào và với bất cứ luật hiện hành, quy định của chính phủ, lệnh hoặc yêu cầu không thể hủy bỏ được bằng các thoả thuận của các bên thì điều khoản đó không được áp dụng. Tính vô hiệu của bất cứ điều khoản nào cũng không làm ảnh hướng đến tính hiệu lực của điều khoản khác.
2.6. Ưu tiên áp dụng Điều lệ vận chuyển
Trừ khi được quy định trong Điều lệ vận chuyển, trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các Điều lệ vận chuyển này với bất cứ quy định nào khác của Chúng tôi thì việc giải quyết các vấn đề cụ thể, Điều lệ vận chuyển này được áp dụng.

3.1. Vé là bằng chứng chủ yếu của hợp đồng.
3.1.1. Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên đúng trên Vé và Hành khách phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân thích hợp khi được yêu cầu.
3.1.2. Hành khách không được chuyển nhượng vé
3.1.3. Những Vé được bán với mức giá giảm có thể không được chi hoàn một phần hoặc toàn bộ. Hành khách cần lựa chọn loại giá thích hợp nhất với nhu cầu của mình.
3.1.4. Nếu Hành khách có Vé như tại Điều 3.1.3 mà hoàn toàn chưa sử dụng, và Hành khách không thể thực hiện hành trình do trường hợp Bất khả kháng, với điều kiện là Hành khách cần nhanh chóng thông báo và cung cấp các chứng cứ của Điều kiện bất khả kháng này cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ tính trừ hoàn phần giá không được chi hoàn này cho các lần sử dụng dịch vụ tiếp theo của Chúng tôi, sau khi đã trừ đi phí quản lý thích hợp
3.1.5. Vé luôn luôn là tài sản của Hãng vận chuyển xuất Vé tại mọi thời điểm.
3.1.6. Yêu cầu về Vé
Đối với vé giấy, Hành khách sẽ được vận chuyển trên chuyến bay nếu xuất trình vé còn giá trị và được xuất theo đúng quy định của nhà vận chuyển và còn đủ tờ vé vận chuyển của chuyến bay đó và tất cả các tờ vận chuyển chưa sử dụng khác cùng với tờ hành khách. Hành khách không được vận chuyển nếu như vé xuất trình bị rách nát hoặc bị sửa đổi bởi người khác không phải là chúng tôi hoặc các đại lý được uỷ quyền của chúng tôi.
Trong trường hợp Vé điện tử, hành khách sẽ được vận chuyển trên chuyến bay nếu hành khách xuất trình giấy tùy thân hợp lệ của mình và Vé điện tử được cấp theo tên của hành khách và được giao cho hành khách.
3.1.7. Mất, rách hoặc không xuất trình được Vé
3.1.7.1. InTrường hợp mất hoặc rách vé (một phần hoặc cả vé) hoặc không xuất trình được Vé có Tờ Hành khách và các Tờ vận chuyển chưa được sử dụng, nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi sẽ thay thế Vé cũ (một phần hoặc cả vé) bằng cách xuất Vé mới, với điều kiện là phải có bằng chứng đưa ra và khi Chúng tôi xác định được Vé cũ được xuất đúng quy định và còn hiệu lực vận chuyển cho chuyến bay liên quan. Trong trường hợp này, Hành khách phải cam kết bằng văn bản rằng nếu Vé mất hoặc thất lạc hoặc các tờ vận chuyển thất lạc đã được sử dụng hoặc đã được chi hoàn thì Hành khách phải thanh toán cho Chúng tôi theo mức giá áp dụng cho việc xuất Vé mới.
3.1.7.2. Nếu không có các bằng chứng nói trên hoặc Hành khách không ký cam kết bằng văn bản, Hãng vận chuyển xuất Vé có thể yêu cầu Hành khách phải trả mức giá đủ cho việc xuất Vé thay thế. Khoản tiền này chỉ có thể được hoàn trả nếu Hãng vận chuyển xuất Vé ban đầu chứng minh được rằng Vé mất hoặc rách không được sử dụng trước khi hết hạn hiệu lực. Nếu tìm được Vé cũ trước khi Vé hết hạn hiệu lực, Hành khách xuất trình Vé này cho hãng vận chuyển xuất Vé mới để nhận lại tiền hoàn Vé tại thời điểm đó.
3.1.8. Vé là tài sản có giá trị và hành khách cần có các biện pháp phù hợp để giữ vé không bị mất hoặc mất cắp.
3.2. Thời hạn hiệu lực
3.2.1. Trừ khi có quy định khác ghi trên Vé, Điều lệ vận chuyển này, hoặc trong biểu giá cước áp dụng (về việc giới hạn hiệu lực của Vé, trong trường hợp này, các giới hạn đó sẽ được ghi rõ trên Vé), Vé có hiệu lực trong vòng:
3.2.1.1. một năm kể từ ngày xuất vé; hoặc
3.2.1.1. một năm kể từ ngày khởi hành đầu tiên ghi trên Vé với điều kiện ngày khởi hành này trong vòng một năm kể từ ngày xuất Vé.
3.2.2. Khi Hành khách không thể thực hiện hành trình trong thời hạn hiệu lực của Vé vì vào thời điểm Hành khách yêu cầu đặt chỗ Chúng tôi không thể xác nhận chỗ cho Hành khách, hiệu lực của Vé sẽ được gia hạn hoặc Hành khách có thể được hoàn lại tiền theo quy định tại Điều 11.
3.2.3. Nếu sau khi đã khởi hành chặng đầu tiên, Hành khách không thể tiếp tục hành trình trong thời hạn hiệu lực của Vé vì lý do sức khỏe, Chúng tôi có thể gia hạn hiệu lực của Vé cho tới khi Hành khách đủ sức khỏe hoặc cho tới khi có chuyến bay đầu tiên của Chúng tôi sau ngày Hành khách đủ sức khoẻ, từ nơi hành trình của Hành khách bị gián đoạn với điều kiện còn chỗ trên hạng đặt chỗ mà Hành khách đã mua. Lý do sức khỏe như đã đề cập phải được chứng minh bằng giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Khi các tờ vận chuyển còn lại của Vé bao gồm một hoặc nhiều điểm dừng, hiệu lực của Vé có thể được gia hạn không quá ba tháng kể từ ngày ghi trên giấy xác nhận của cơ quan y tế. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ gia hạn hiệu lực tương ứng cho Vé của các thành viên gia đình cùng với Hành khách.
3.2.4. Trong trường hợp Hành khách tử vong trên đường đi, Vé của những người đi cùng Hành khách có thể được sửa đổi theo hướng miễn trừ các điều kiện hạn chế và gia hạn hiệu lực. Trong trường hợp có thành viên gia đình Hành khách tử vong khi Hành khách đã bắt đầu hành trình, hiệu lực Vé của Hành khách và của thành viên gia đình đi cùng có thể được sửa đổi. Những trường hợp sửa đổi nói trên được thực hiện khi nhận được giấy chứng tử hợp lệ và việc gia hạn hiệu lực này không quá 45 ngày kể từ ngày tử vong.
3.3. Thứ tự của Tờ vận chuyển
3.3.1. Vé do Hành khách mua có hiệu lực cho việc vận chuyển như đã ghi trên Vé, từ điểm khởi hành qua các điểm dừng đã thỏa thuận tới điểm cuối cùng của hành trình. Mức giá mà Hành khách trả dựa trên biểu giá cước của Chúng tôi và được tính toán trên cơ sở toàn bộ hành trình ghi trên Vé. Vé là một phần không thể thiếu trong hợp đồng của chúng tôi với hành khách. Vé không được chấp nhận và sẽ mất giá trị hiệu lực nếu các Tờ vận chuyển (hoặc các chuyến bay đề cập trên Vé) không được sử dụng theo đúng thứ tự ghi trên Vé.
3.3.2. Nếu Hành khách muốn thay đổi bất kỳ phần nào liên quan đến việc vận chuyển, Hành khách phải liên hệ trước với Chúng tôi. Mức giá mà Hành khách phải trả cho việc vận chuyển mới sẽ được tính và Hành khách được lựa chọn hoặc áp dụng giá mới hoặc duy trì việc vận chuyển ban đầu như đã đề cập trên Vé. Nếu Hành khách cần thay đổi việc vận chuyển vì Điều kiện bất khả kháng, Hành khách phải liên hệ với Chúng tôi sớm nhất và Chúng tôi sẽ cố gắng ở mức độ hợp lý để vận chuyển Hành khách tới điểm dừng tiếp theo hoặc tới điểm cuối cùng của hành trình mà không tính lại mức giá.
3.3.3. Nếu Hành khách thay đổi việc vận chuyển mà không được sự đồng ý trước của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ áp dụng mức giá hợp lý cho hành trình thực đi mới của Hành khách. Hành khách sẽ được yêu cầu trả bất kỳ khoản chênh lệch nào giữa mức giá đã thanh toán và tổng mức giá áp dụng cho hành trình mới. Chúng tôi sẽ hoàn lại khoản chênh lệch nếu mức giá mới thấp hơn nhưng trong trường hợp này, các Tờ vận chuyển chưa sử dụng của Hành khách sẽ không còn giá trị.
3.3.4. Hành khách cần lưu ý rằng có một số thay đổi không dẫn tới việc thay đổi mức giá nhưng cũng có các thay đổi khác như thay đổi điểm khởi đầu của hành trình (ví dụ nếu Hành khách không bay chặng đầu tiên) hoặc đảo ngược chiều của hành trình có thể dẫn tới việc tăng giá. Nhiều mức giá chỉ có hiệu lực cho ngày và chuyến bay ghi trên Vé và hoàn toàn không thể thay đổi, hoặc chỉ được phép thay đổi nếu Hành khách trả thêm tiền.
3.3.5. Mỗi tờ vận chuyển trên Vé của Hành khách được chấp nhận vận chuyển theo hạng dịch vụ, vào ngày và trên chuyến bay đã được đặt chỗ. Trường hợp Vé ban đầu được xuất không có đặt chỗ cụ thể ghi trên Vé, phần chỗ có thể được đặt sau tùy theo điều kiện giá của Chúng tôi và tình trạng còn chỗ trên chuyến bay Hành khách yêu cầu.
3.3.6. Hành khách cần lưu ‎ý rằng nếu Hành khách không có mặt trên bất kỳ chuyến bay nào mà không thông báo trước, Chúng tôi có thể hủy việc đặt chỗ cho chuyến bay khứ hồi hoặc chuyến bay tiếp theo. Tuy nhiên, nếu Hành khách thông báo trước cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không hủy việc đặt chỗ cho các chuyến bay này.
3.4. Tên và địa chỉ của chúng tôi
Tên của chúng tôi có thể được viết tắt là Mã chỉ định hãng hàng không, hoặc nếu không, sẽ được ghi trên Vé. Địa chỉ của chúng tôi được là sân bay khởi hành được ghi trong vé đối diện với tên viết tắt đầu tiên của chúng tôi trong ô “Hãng vận chuyển” trên vé, hoặc trong trường hợp vé điện tử, sẽ được ghi rõ cho chặng bay đầu tiên trong Tờ hành trình/Phiếu thu.

Baggage Basic Information

9.1. Hành lý miễn cước
Hành khách được mang một số hành lý miễn cước theo Quy định của Chúng tôi được ghi trên Vé hành khách và Hành lý Ký gửi. Việc miễn cước Hành lý phải theo đúng điều kiện và giới hạn theo Quy định của Chúng tôi.
9.2. Hành lý tính cước
Quý khách phải trả cước phí cho việc vận chuyển số Hành lý vượt quá mức miễn cước cho phép và theo các điều khoản thanh toán trong quy định của chúng tôi.
9.3. Các đồ vật không được chấp nhận là Hành lý
9.3.1. Quý khách không được mang theo các đồ vật sau đây trong hành lý của mình:
9.3.1.1. Các đồ vật mà không được xem là hành lý theo quy định tại Điều 1 này;
9.3.1.2. Những đồ vật có khả năng gây nguy hiểm cho máy bay hoặc người hoặc tài sản trên máy bay, như là vật theo quy định trong Hướng dẫn kỹ thuật vận chuyển an toàn hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Quy định hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế (IATA) và theo Quy định của Chúng tôi.
9.3.1.3. Các đồ vật bị cấm vận chuyển theo các quy định hiện hành của các quốc gia và lãnh thổ mà máy bay bay đi, bay đến hoặc bay qua.
9.3.1.4. Các đồ vật mà chúng tôi xét thấy là không vận chuyển được vì chúng gây nguy hiểm, không an toàn hoặc do trọng lượng, kích thước, hình dạng hay đặc tính của chúng.
9.3.2. Các loại vũ khí, đạn dược, công cụ hỗ trợ đều bị cấm vận chuyển trừ khi được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền; Các loại chất nổ, vật liệu nổ; các chất dễ cháy; các loại vật dụng có thể được sử dụng làm hung khí tấn công đe doạ và các vật chất nguy hiểm khác nếu được chấp nhận chuyên chở thì chỉ được vận chuyển như Hành lý ký gửi theo quy định của Chúng tôi. Đạn phải được tháo rời khỏi súng để đảm bảo an toàn cho vận chuyển. Đạn phải được để trong hộp đạn, băng đạn hoặc đóng gói theo đúng quy định. Tất cả các quy định vận chuyển vũ khí, đạn dược và công cụ hỗ trợ phải tuân thủ theo Quy định của Chúng tôi, quy định của ICAO, IATA và quy định của nhà chức trách sân bay.
9.3.3. Nghiêm cấm Hành khách mang trong Hành lý ký gửi của mình những đồ vật dễ vỡ, hàng mau hỏng (đồ tươi sống, thực phẩm dễ hư hỏng….), tác phẩm nghệ thuật, máy quay phim, máy ảnh, tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đá quý, máy tính, các thiết bị điện tử, giấy tờ có giá trị chuyển đổi thành tiền, chứng khoán, tài liệu đàm phán, hợp đồng, tài liệu kinh doanh, hàng mẫu, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, các đồ vật có giá trị khác.
9.3.4. Bất chấp việc bị cấm, nếu bất kỳ đồ vật nào quy định tại Điều 9.3 có trong hành lý của quý khách, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đối với những đồ vật đó.
9.4. Quyền từ chối vận chuyển
9.4.1. Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển hành lý là các đồ vật được quy định theo Điều 9.3, và chúng tôi có quyền từ chối không vận chuyển những đồ vật đó nữa khi phát hiện chúng có trong hành lý của quý khách.
9.4.2. Chúng tôi được quyền từ chối vận chuyển những hành lý mà chúng tôi xét thấy chúng không phù hợp để vận chuyển vì lý do hình dáng, kích thước, trọng lượng, đặc tính của chúng hoặc vì lý do an toàn, và lý do vận hành hoặc vì chúng gây ảnh hưởng tới các Hành khách khác hoặc các Hành lý khác.
9.4.3. Vì lý do an toàn, an ninh hoặc vận hành, Chúng tôi được quyền từ chối vận chuyển bất kỳ hành lý cũng như đồ vật nào, bao gồm những hành lý không thuộc quyền sở hữu của hành khách và những hành lý mà hành khách sở hữu một phần. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thiệt hại hoặc sự phiền hà nào mà Hành khách phải chịu do việc từ chối vận chuyển Hành lý đó.
9.4.4. Trừ khi có sắp xếp trước với chúng tôi về việc vận chuyển hành lý, chúng tôi có thể chuyên chở hành lý quá cước cho phép miễn cước ở chuyến bay sau.
9.4.5. Chúng tôi được quyền từ chối chấp nhận Hành lý là Hành lý ký gửi trừ khi Hành lý Ký gửi đó được đóng gói đúng cách và an toàn trong vali và thùng chứa thích hợp để đảm bảo vận chuyển an toàn với trông giữ thông thường khi vận chuyển.
9.4.6. Chúng tôi và đại lý của chúng tôi không thực hiện gửi thẳng hành lý cho các Hãng hàng không khác mà chúng tôi không ký hợp đồng vận chuyển liên chặng. Vì vậy nếu hành khách có ý định đi trên chuyến bay của Hãng khác đến một sân bay để nối chuyến với chuyến bay của Chúng tôi hoặc đi trên chuyến bay của Chúng tôi đến một sân bay để nối chuyến với chuyến bay của Hãng khác, Hành khách phải kiểm tra, xác định trước rằng liệu Chúng tôi có ký Hợp đồng vận chuyển liên chặng với Hãng hàng không đó hay không. Trong trường hợp Chúng tôi không ký kết Hợp đồng vận chuyển liên chặng với họ, Hành khách phải có trách nhiệm nhận lại Hành lý của mình, làm thủ tục lại cho Hành lý của mình và gắn lại thẻ hành lý cho chuyến bay kế tiếp. Trong những trường hợp này, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại đối với Hành khách và Hành lý của Hành khách.
9.5. Quyền kiểm tra
9.5.1. Vì lý do an toàn và an ninh, chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách cho phép kiểm tra an ninh hàng không qua thủ tục quét người Hành khách, kiểm tra, quét hoặc chụp X quang Hành lý của Hành khách. Nếu Hành khách vắng mặt, Chúng tôi vẫn có thể tiến hành kiểm tra Hành lý nhằm mục đích xác minh Hành khách có mang theo hoặc Hành lý của Hành khách có chứa các đồ vật được Quy định ở Điều 9.3 hay không. Nếu Hành khách không đồng ý cho kiểm tra, Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách cùng với Hành lý đó. Trong trường hợp việc kiểm tra gây thiệt hại cho Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách như ảnh hưởng do sử dụng máy soi chiếu, Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất và/hoặc thiệt hại đó trừ khi những tổn thất và thiệt hại đó do lỗi sơ suất của Chúng tôi..
9.5.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những đồ vật trong người hoặc trong Hành lý của Hành khách do Nhà chức trách thu giữ theo quy định quốc tế hoặc Nhà chức trách nước sở tại, kể cả khi những đồ vật này sau đó bị thu giữ hay tiêu huỷ hoặc bàn giao cho Chúng tôi..


9.6. Hành lý ký gửi
9.6.1. Chúng tôi có trách nhiệm bảo quản và xuất Thẻ Hành lý cho từng kiện Hành lý ký gửi của Hành khách khi Hành lý muốn ký gửi và giao cho Chúng tôi
9.6.2. Hành lý ký gửi phải có tên của Hành khách hoặc phải được gắn ký hiệu nhận biết cá nhân.
9.6.3. Hành lý ký gửi có thể được vận chuyển trên cùng chuyến bay với Hành khách. Nếu Chúng tôi thấy rằng vì lý do an toàn, an ninh hoặc lý do vận hành việc vận chuyển đó không thể thực hiện được thì Chúng tôi sẽ vận chuyển Hành lý đó trên chuyến bay khác. Trong trường hợp này, Hành lý ký gửi sẽ được vận chuyển và giao lại cho hành khách bằng chuyến bay kế tiếp trừ khi Hành khách phải có mặt để hoàn thành các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
9.6.4. Trọng lượng tối đa của bất kỳ một kiện Hành lý ký gửi là 32kg (70lb). Phần trọng lượng vượt quá quy định trên phải được tách và đóng lại thành kiện nhỏ hơn khi làm thủ tục. Nếu kiện Hành lý không được đóng gói lại thì Chúng tôi không chấp nhận chuyên chở. Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về: (i) Thiệt hại do Hành khách không tuân thủ quy định về trọng lượng Hành lý, quy định về việc tách và đóng gói lại, (ii) việc từ chối vận chuyển Hành lý quá trọng lượng quy định
Kiện Hành lý ký gửi có trọng lượng quá 32kg (70lb) chỉ được vận chuyển nếu Hành khách thông báo trước và được Chúng tôi chấp nhận khi đặt giữ chỗ.
9.7. Kê khai giá trị quá cước và phí
Chúng tôi có thể nhận vận chuyển Hành lý ký gửi có giá trị vượt quá giới hạn trách nhiệm nếu Hành khách kê khai giá trị của Hành lý đó và trả các khoản phí áp dụng. Việc thực hiện tuân theo pháp luật, quy định hiện hành của các quốc gia, lãnh thổ mà máy bay đi, đến hoặc bay qua.
9.8. Hành lý xách tay
9.8.1. Hành lý mà quý khách mang theo lên khoang máy bay phải theo đúng quy định của Chúng tôi. Nếu hành lý của quý khách vượt quá mức trọng lượng hoặc kích thước, hoặc được coi là không an toàn vì bất kỳ lý do nào, hành lý đó phải được vận chuyển như Hành lý ký gửi.
9.8.2. Các loại đồ vật không phù hợp với việc vận chuyển trong khoang hàng hóa (ví dụ, nhạc cụ phức tạp) và không đáp ứng các yêu cầu tại Điều 9.8.1, sẽ chỉ được chấp nhận vận chuyển trong khoang máy bay nếu Hành khách có thông báo trước và được sự đồng ý của chúng tôi. Quý khách phải trả một khoản phí riêng cho dịch vụ này.
9.9. Giao nhận hành lý
9.9.1. Quý khách phải nhận lại Hành lý ký gửi của mình ngay sau khi Hành lý đó được chuyên chở đến điểm đến hoặc điểm dừng. Nếu Hành khách không nhận lại Hành lý trong một khoảng thời gian thích hợp, chúng tôi có thể tính phí lưu giữ Hành lý đó. Nếu Hành lý ký gửi của quý khách không được nhận trong vòng ba (3) tháng kể từ khi Hành lý được chuyển đến, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Hành lý của Hành khách.
9.9.2. Người được nhận Hành lý ký gửi phải là người có Vé hành lý và Thẻ hành lý.
9.9.3. Nếu một người nhận Hành lý nhưng không thể xuất trình Vé hành lý ký gửi và Thẻ hành lý, Chúng tôi chỉ giao Hành lý cho người đó với điều kiện người đó chứng minh được theo yêu cầu của Chúng tôi về quyền của mình đối với Hành lý đó.
9.9.4. Việc Hành khách nhận Hành lý ký gửi mà không có khiếu nại tại thời điểm giao nhận hành lý là bằng chứng đầy đủ rằng Hành lý đã được giao trả nguyên vẹn và đúng theo hợp đồng vận chuyển.
9.10. Động vật
Chúng tôi chấp nhận chuyên chở các loại động vật với các điều kiện sau:
9.10.1. Quý khách phải đảm bảo rằng các loại động vật như chó, mèo, chim và các loại vật nuôi khác phải được đóng lồng cũi thích hợp hoặc vận chuyển trong thùng theo luật định, có kèm theo giấy chứng nhận thú y và tiêm chủng hợp lệ, có giấy phép xuất nhập cảnh và các loại giấy tờ khác theo yêu cầu của nước nhập và quá cảnh. Việc chuyên chở phải tuân thủ theo các quy định khác của Chúng tôi.
9.10.2. Nếu được chấp nhận là Hành lý, động vật cùng với lồng cũi và thức ăn mang theo không được coi là Hành lý miễn cước của Hành khách mà phải tính riêng là Hành lý tính cước theo quy định của Chúng tôi. Ngoại trừ được quy định tại Điều 9.10.3, động vật sẽ không được chuyên chở trong khoang Hành lý của máy bay. Động vật phải được chuyên chở, trong lồng thích hợp, trong khoang hàng hóa của máy bay
9.10.3. Động vật dẫn đường đi cùng Hành khách nếu Hành khách là người khuyết tật, cùng lồng cũi của động vật đó được vận chuyển miễn phí ngoài phần Hành lý miễn cước của Hành khách theo quy định của Chúng tôi.
9.10.4. Động vật được chấp nhận vận chuyển với điều kiện Hành khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về động vật đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tổn thương, mất mát, chậm trễ, ốm đau hoặc cái chết của động vật trong quá trình vận chuyển, ngoại trừ do sự bất cẩn của Chúng tôi.
9.10.5. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp động vật đó bị từ chối nhập cảnh hay đi qua một nước, bang hay vùng lãnh thổ nào

Điểm tạm dừng

4.1. Điểm dừng có thể được chấp nhận tại Điểm dừng có thỏa thuận theo yêu cầu của nhà chức trách và Quy định của Chúng tôi..
4.2. Điểm dừng phải được sắp xếp bố trí trước với Hãng vận chuyển và được ghi rõ trên Vé.

Lệ phí thuế và Phí tính trên vé

5.1. Giá cước
Giá cước áp dụng cho việc vận chuyển của chúng tôi từ sân bay tại điểm khởi hành đến điểm đến cuối cùng trừ khi có quy định rõ ràng khác. Giá cước không bao gồm các dịch vụ vận chuyển trên đất liền (đường bộ, đường sắt) và dịch vụvận chuyển đường biển giữa các sân bay và giữa sân bay và các ga đến ở thànhphố. Giá cước được tính theo Biểu giá cước của chúng tôi có hiệu lực tại thời điểm trả tiền Vé cho hành trình của Hành khách vào ngày cụ thể và lịch trình bay ghi trên vé. Nếu hành khách thay đổi hành trình hoặc ngày đi của Hành khách có thể dẫn đến việc thay đổi giá cước phải thanh toán.
5.2. Thuế, phí và lệ phí
Hành khách phải thanh toán các khoản thuế, phí và lệ phí áp dụng do chính phủ hoặc cơ quan thẩm quyền khác quy định hoặc bởi đơn vị điều hành sân bay củasân bay hoặc bởi chúng tôi hoặc Hãng vận chuyển khác. Tại thời điểm hành khách mua vé, hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí ngoài giá cước, thông thường hầu hết các loại thuế, phí và lệ phí được ghi riêng biệt trên Vé.
5.3. Thanh toán thuế, phí và lệ phí
Chúng tôi không có nghĩa vụ vận chuyển và được quyền từ chối tiếp tục vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách nếu Hành khách chưa thanh toán cước vé, thuế, phí và lệ phí và các khoản phải trả.
5.4. Đồng tiền thanh toán
Cước vé, thuế, phí và lệ phí và các khoản phải trả bằng đồng tiền của quốc gia mà Vé được xuất, trừ khi có loại đồng tiền khác theo quy định của chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi tại hoặc trước thời điểm thanh toán (ví dụ, do đồng tiền trong nước không thể chuyển đổi được). Tùy theo quyết định của mình, Chúng tôi có thể chấp nhận thanh toán bằng loại đồng tiền khác.

Giữ chỗ

6.1. Điều kiện đặt giữ chỗ
6.1.1. Chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền sẽ ghi nhận việc đặt chỗ của hành khách. Sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho Hành khách văn bản xác nhận việc đặt chỗ.
6.1.2. Một số loại giá có điều kiện giới hạn hoặc không cho phép Hành khách thay đổi hoặc hủy chỗ đã giữ. Hành khách cần kiểm tra điều kiện áp dụng của loại giá mà khách đã chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót trên.
6.2. Thời hạn mua vé
Nếu Hành khách không trả tiền mua Vé trước thời hạn xuất Vé theo thông báo của Chúng tôi hoặc các Đại lý được ủy quyền, Chúng tôi được quyền hủy chỗ đã giữ của Hành khách.
6.3. Thông tin cá nhân
Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp và Chúng tôi thu thập được, bao gồm các thông tin về cách thức mà Hành khách đã mua vé và sử dụng các dịch vụ tiện ích để phục vụ cho mục đích: đặt giữ chỗ, mua và xuất Vé, cung cấp chi Khách hàng các dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan; kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác; kiểm soát thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan; mục đích đảm bảo an toàn, an ninh, công tác hành chính và pháp lý; thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên đi các chuyến bay; thử nghiệm, bảo dưỡng và phát triển hệ thống; đào tạo công nghệ thông tin; quan hệ khách hàng; trợ giúp Chúng tôi giao dịch hiệu quả với Hành khách trong tương lai; và tiếp thị trực tiếp và điều tra thị trường (Chúng tôi chỉ thực hiện khi Hành khách yêu cầu hoặc được sự đồng ý của Hành khách)
Với những mục đích như trên, Hành khách đồng ý cho Chúng tôi giữ và sử dụng các dữ liệu thông tin này trong trường hợp cần thực hiện các mục đích trên và chuyển các dữ liệu này về các phòng Vé, các Đại lý được chỉ định, các cơ quan chính phủ, các Hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp các dịch vụ nêu trên. Theo quy định của nhà chức trách, Hành khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho Chúng tôi, bao gồm cả thông tin để Chúng tôi có thể thông báo cho thân nhân của Hành khách trong trường hợp khẩn cấp và cho các mục đích khác liên quan hoặc trường hợp rủi ro trong quá trình vận chuyển Hành khách. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với Hành khách trong trường hợp mất hoặc chịu chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng hoặc gửi các dữ liệu cá nhân được cung cấp trừ khi việc mất hoặc phát sinh chi phí do sự bất cẩn của Chúng tôi. Chúng tôi được quyền kiểm soát và/hoặc ghi lại các cuộc trao đổi bằng điện thoại giữa Hành khách và Chúng tôi để bảo đảm chắc chắn loại dịch vụ phù hợp, ngăn chặn/phát hiện ra lỗi và cho mục đích đào tạo. Hành khách có thể biết thêm thông tin liên quan đến quy định thông tin cá nhân từ các Văn phòng và qua website của Chúng tôi.
6.4. Xếp chỗ ngồi
Chúng tôi sẽ cố gắng xếp chỗ theo yêu cầu trước của Hành khách. Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ vị trí chỗ cụ thể trên máy bay. Chúng tôi được quyền xếp chỗ hoặc xếp lại chỗ bất kì lúc nào, ngay cả khi Hành khách đã lên máy bay, nếu thấy cần thiết cho việc khai thác, đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của nhà chức trách, vì lí do an ninh và sức khỏe. Chúng tôi sẽ xếp chỗ ngồi hợp lý cho Hành khách cần sự trợ giúp phù hợp với luật hiện hành.
6.5. Phí bỏ chỗ
Trừ trường hợp điều kiện giá có hạn chế không được chi hoàn, Hành khách có thể phải trả một khoản phí theo quy định của Chúng tôi nếu bỏ chỗ trên chuyến bay Hành khách đã đặt chỗ.
6.6. Dịch vụ đặc biệt
6.6.1. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo có các dịch vụ đặc biệt mà hành khách yêu cầu khi đặt chỗ, như bữa ăn kiêng hoặc món ăn dành cho người tu hành, xe lăn từ khu vực làm thủ tục đến máy bay. Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm với hành khác về mất mát, chi phí, vi phạm hợp đồng hoặc các tổn thất khác nếu chúng tôi, vì bất cứ lý do gì không thể cung cấp dịch vụ đã được yêu cầu trước đó.
6.6.2. Nếu hành khách là người khuyết tật và yêu cầu trợ giúp đặc biệt, hành khách nên thông báo cho chúng tôi khi đặt vé yêu cầu dịch vụ đặc biệt.
6.6.3. Nếu hành khách là người khuyết tật, chúng tôi sẽ vận chuyển hành khách nếu có các thỏa thuận về việc đáp ứng các nhu cầu đặc biệt. Nếu hành khách không thông báo cho chúng tôi khi có nhu cầu đặc biệt, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của hành khách.
6.6.4. Chúng tôi có thể yêu cầu Hành khách phải có người đi kèm vì lý do an toàn hoặc nếu Hành khách không thể tự thoát hiểm hoặc Hành khách không có khả năng hiểu các hướng dẫn an toàn trên chuyến bay.
6.6.5. Chúng tôi có quyền không tiếp nhận những hành khách phải nằm cáng trên bất cứ chuyến bay nào.
6.6.6. Trên chuyến bay cho phép sử dụng ô xy y tế, hành khách có thể phải tính thêm phí cho oxy y tế (và hành khách phải có người đi kèm theo)
6.7. Dịch vụ trên máy bay
Vì một số lý do liên quan đến vận hành, chúng tôi không có bất cứ bảo đảm nào về việc cung cấp/ sự sẵn sàng hoạt động của các thiết bị giải trí trên chuyến bay và các chương trình được quảng cáo; các món ăn đặc biệt được quảng cáo hoặc bất cứ loại món ăn nào; hoặc khả năng có sẵn của các dịch vụ trên máy bay như đã quảng cáo.
6.8. Xác nhận lại việc giữ chỗ
6.8.1. Giữ chỗ lượt đi hoặc lượt về có thể phải theo yêu cầu xác nhận lại việc giữ chỗ trong thời hạn quy định. Chúng tôi sẽ thông báo cho hành khách khi chúng tôi yêu cầu xác nhận lại, cách thức và địa điểm. Nếu Hành khách không thực hiện việc xác nhận đặt chỗ khi được yêu cầu, Chúng tôi có thể hủy chỗ lượt đi hoặc lượt về tiếp theo của hành khách. Tuy nhiên, nếu Hành khách thông báo cho Chúng tôi việc Hành khách vẫn muốn đi trên chuyến bay mà đặt chỗ đã bị hủy và nếu chuyến bay đó còn chỗ tương ứng với hạng đặt chỗ của loại giá Hành khách đã mua, Chúng tôi sẽ khôi phục lại đặt chỗ và chuyên chở Hành khách đến điểm tiếp theo hoặc điểm cuối của hành trình.
6.8.2. Hành khách cần kiểm tra yêu cầu xác nhận lại của bất cứ Hãng vận chuyển khác liên quan đến chuyến đi của mình cùng với Hãng vận chuyển đó. Khi được yêu cầu, hành khách phải xác nhận lại với hãng vận tải với mã của hãng đó được chỉ ra cho chuyến bay liên quan được ghi trên Vé.
6.9. Hủy bỏ đặt chỗ cho chặng tiếp theo
Trong trường hợp Hành khách không thông báo trước cho Chúng tôi về việc không sử dụng chỗ của một chặng trong hành trình thì Chúng tôi sẽ hủy đặt chỗ các chặng tiếp theo của lượt đi và lượt về. Tuy nhiên, nếu có thông báo trước, Chúng tôi sẽ giữ đặt chỗ các chặng tiếp theo.

Kiểm tra và Lên máy bay

7.1. Hành khách đi máy bay phải có mặt tại quầy làm thủ tục chuyến bay của chúng tôi và cửa lên máy bay vào thời điểm theo đúng thời hạn quy định trước khi chuyến bay khởi hành để đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết và các thủ tục xuất phát. Chúng tôi có quyền hủy bỏ chỗ nếu hành khách không tuân thủ theo Thời hạn cuối cùng Làm thủ tục của chuyến bay đã quy định. Hành khách cần phải tự cập nhật thời gian làm thủ tục. Hành khách có thể tra cứu Thời gian làm thủ tục cho các chuyến bay trên lịch bay hoặc qua phòng vé hoặc do các Đại lý ủy quyền của chúng tôi cung cấp khi Hành khách có yêu cầu.
7.2. Hành khách phải có mặt ở cửa lên máy bay không muộn hơn thời gian do chúng tôi quy định khi làm thủ tục.
7.3. Chúng tôi được quyền hủy chỗ của Hành khách nếu Hành khách không đến cửa lên máy bay đúng giờ hoặc không xuất trình các giấy tờ vận chuyển theo quy định tại Điều 14.2.
7.4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với hành khách về bất cứ thiệt hại hoặc phí tổn phát sinh do hành khách không tuân theo đúng các quy định của Điều này.

Từ chối và Hạn chế vận chuyển

8.1. Quyền từ chối vận chuyển
Chúng tôi được quyền từ chối vận chuyển bất kỳ Hành khách nào cũng như bất kỳ kiện Hành lý nào của Hành khách (ngay cả khi Hành khách có Vé còn giá trị hoặc thẻ lên máy bay) nếu Chúng tôi xét thấy:
8.1.1. Việc từ chối vận chuyển là cần thiết nhằm tuân thủ bất kỳ luật, quy định hoặc lệnh hiện hành của bất kỳ bang hay quốc gia mà máy bay bay đi, đến, hoặc bay qua; hoặc
8.1.2. Hành khách từ chối cung cấp cho Chúng tôi thông tin cá nhân cần thiết , để bao gồm thông tin theo yêu cầu của nhà chức trách; hoặc
8.1.3. Hành vi, tuổi tác hay trạng thái tinh thần và sức khỏe của Hành khách: (i) cần sự trợ giúp đặc biệt của Chúng tôi nhưng không có sự thu xếp trước; hoặc (ii) làm phiền hoặc có thể gây tổn hại bằng cách đe dọa bằng bom hay vũ khí,hoặc trong tình trạng say rượu, bia hoặc các chất kích thích khác mà không làm chủ được hành vi; hoặc (iii) gây khó chịu hoặc hoặc tự mình làm cho hành khách khác khó chịu; hoặc (iv) (iv) gây ra mối nguy hại với sự an toàn, sức khỏe hoặc rủi ro cho chính mình, với hành khách hoặc tài sản khác; hoặc
8.1.4. Hành khách đã có hành vi không đúngđắn trên một chuyến bay trước đó, và hành vi đó được lặp đi lặp lại; hoặc
8.1.5. Hành khách không đồng ý để kiểm tra an ninh bản thân hoặc Hành lý, hoặc Hành khách đã đồng ý cho kiểm tra an ninh bản thân hoặc Hành lý nhưng không trả lời thoả đáng các câu hỏi an ninh tại quầy làm thủ tục hay tại cửa lên máy bay, hoặc Hành khách không qua được cuộc phân tích/đánh giá an ninh về hồ sơ, hoặc Hành khách làm giả hoặc gỡ bất kỳ tem/nhãn kiểm tra an ninh nào trên Hành lý hay trên thẻ lên máy bay; hoặc
8.1.6. Hành khách chưa thanh toán tiền vé, thuế, phí hay lệ phí; hoặc
8.1.7. Hành khách không có giấy tờ đi lại hợp lệ, tìm cách nhập cảnh vào một nước quá cảnh mà qua đó Hành khách vào một nước mà không có đủ giấy tờ hợp lệ, hoặc tự huỷ giấy tờ trên chuyến bay, hoặc từ chối giao giấy tờ của mình cho nhân viên tổ bay, không để nhân viên nhận giấy tờ khi được yêu cầu; hoặc
8.1.8. Hành khách xuất trình Vé (i) mua không hợp lệ, hoặc (ii) được mua của một tổ chức, cá nhân không phải Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định của chúng tôi; hoặc (iii) đã được báo mất hoặc bị đánh cắp; hoặc (iv) là Vé giả; hoặc (v) Hành khách không chứng minh được rằng chính mình là người đứng tên trong vé. Trong trường hợp này, Chúng tôi được quyền thu giữ Vé đó; hoặc
8.1.9. Hành khách không tuân thủ yêu cầu tại Điều 3.3 liên quan đến việc sử dụng đúng trình tự tờ vận chuyển, hoặc Hành khách có Vé không phải do Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định xuất hoặc thay đổi hoặc Vé bị rách nát; hoặc
8.1.10. Hành khách không tuân thủ các hướng dẫn của chúng tôi về an toàn hoặc an ninh; hoặc
8.1.11. Hành khách đã từng vi phạm hoặc không tuân thủ một trong những điều nói trên trước đây.
8.2. Từ chối vận chuyển hoặc buộc Hành khách phải rời khỏi máy bay
8.2.1. Do hành vi, hành động, tình trạng tâm thần hoặc thể chất của quý khách, nếu xét thấy hợp lý, chúng tôi từ chối vận chuyển Hành khách, hoặc buộc Hành khách rời chuyến bay đang đi, sau đó chúng tôi được quyền hủy bỏ phần không sử dụng còn lại trên vé của Hành khách, và Hành khách sẽ không được vận chuyển nữa hoặc chi hoàn vé liên quan đến phần từ chối chuyên chở hoặc rời khỏi máy bay, hoặc bất kỳ chặng bay tiếp theo trong Vé của Hành khách.
8.2.2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do bị cáo buộc của bất kỳ sự từ chối chuyên chở hoặc không tiếp tục vận chuyển Hành khách.
8.2.3. Ngược lại, Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách bồi thường các chi phí liên quan đến khiếu nại hoặc tổn thất, bao gồm các chi phí do việc đổi hướng chuyến bay là hệ quả của cách cư xử, hành vi hoặc trạng thái nói trên và hệ quả của việc từ chối vận chuyển hoặc không chấp nhận tiếp tục vận chuyển Hành khách.
8.2.4. Chúng tôi cũng có quyền thông báo cấm bay, có thời hạn hoặc vô thời hạn, với Hành khách trên tất cả các chuyến bay do Chúng tôi khai thác. Thông báo cấm bay cũng yêu cầu Hành khách không được mua Vé hoặc đề nghị hoặc cho phép người khác mua Vé hộ Hành khách. Nếu Hành khách cố gắng sử dụng dịch vụ vận chuyển của Chúng tôi khi thông báo cấm bay còn hiệu lực, Chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển Hành khách
8.3. Trợ giúp đặc biệt
Việc chấp nhận vận chuyển trẻ em không có người đi kèm, Hành khách tàn tật, ốm yếu, phụ nữ mang thai hoặc những Hành khách khác yêu cầu sự trợ giúp đặc biệt phụ thuộc vào sự thu xếp trước với Chúng tôi, phù hợp với quy định của Chúng tôi. Chúng tôi có thể, tùy trường hợp để xem xét, và tính phí cho việc cung cấp các dịch vụ này.
8.4. Trọng tải máy bay/chỗ ngồi trên máy bay
Nếu trọng tải hoặc số Hành khách vận chuyển vượt quá giới hạn quy định của tàu bay, Chúng tôi có quyền quyết định một cách hợp lý những Hành khách hay Hành lý không được vận chuyển.
8.5. Chuyên chở động vật
Căn cứ luật áp dụng, Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển chó dịch vụ đi kèm của Hành khách nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
8.5.1. Chó không được đeo rọ mõm thích hợp.
8.5.2. Chúng tôi không thể bố trí được chỗ cho chó ngay trước ghế ngồi của Hành khách.
8.5.3. Vị trí của chó trên tàu bay có thể cản trở lối đi hoặc các khu vực khác mà theo các quy định về an toàn là lối đi không bị cản trở khi thoát hiểm
8.5.4. Chó có biểu hiện gây đe doạ trực tiếp tới sức khoẻ hoặc an toàn của Hành khách khác trên máy bay.
8.5.5. Không có đủ bằng chứng cho thấy chó đã được huấn luyện đầy đủ và được công nhận là chó dịch vụ.
8.5.6. Một số hoặc tất cả yêu cầu quy định tại mục 8.6 có thể được điều chỉnh hoặc không áp dụng nếu Hành khách đi cùng chó dịch vụ hoặc các con vật trợ giúp khác đến hoặc rời châu Âu hoặc đến và rời Mỹ. Trong trường hợp này, Hành khách cần liên hệ với Chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Lịch hủy chuyến bay

10.1. Lịch bay
10.1.1. Lịch trình bay thể hiện trong lịch bay có thể thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày công bố đến ngày bay thực tế của Hành khách. Chúng tôi không đảm bảo về lịch trình bay và lịch trình bay không tạo thành một bộ phận của hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và Chúng tôi.
10.1.2. Trước khi Chúng tôi chấp nhận đặt chỗ của Hành khách, Chúng tôi hoặc các Đại lý được chỉ định thông báo cho Hành khách về lịch trình bay hiệu lực tại thời điểm đó và các thông tin này được thể hiện trên Vé của Hành khách. Khi cần thiết Chúng tôi có thể thay đổi lịch trình bay sau khi đã xuất Vé cho Hành khách và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng bay, hoãn việc xếp lại lịch bay, làm chậm bất kỳ chuyến bay nào hoặc thay đổi máy bay và điểm dừng nếu thấy là hợp lý để thích ứng với các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi và vì các lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Nếu Hành khách thông báo cho Chúng tôi địa chỉ liên lạc, Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Hành khách những thay đổi về lịch trình bay. Sau khi Hành khách đã mua Vé, nếu Chúng tôi có thay đổi lịch trình bay mà Hành khách không chấp nhận, trong khi Chúng tôi không thể bố trí được chuyến bay thay thế theo yêu cầu của Hành khách thì Hành khách được chi hoàn Vé theo Điều 11.
10.2. Hủy bỏ, thay đổi lộ trình, chậm chuyến bay
10.2.1. Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh chậm trễ trong việc vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách. Khi thực hiện các biện pháp này và để tránh việc hủy chuyến bay, trong trường hợp cần thiết, Chúng tôi có thể sắp xếp chuyến bay được thực hiện bởi máy bay khác hoặc Hãng vận chuyển khác.
10.2.2. Trừ khi có quy định theo Công ước hoặc luật áp dụng, nếu chúng tôi hủy một chuyến bay, không thể khai thác một chuyến bay một cách hợp lý theo lịch trình đã định, không hạ cánh tại điểm dừng hoặc điểm đến của Hành khách hoặc làm lỡ nối chuyến của Hành khách trên chuyến bay tiếp theo mà Hành khách đã có chỗ được xác nhận thì theo lựa chọn của Hành khách, Chúng tôi sẽ thực hiện:
10.2.2.1. Chuyên chở Hành khách ngay khi có thể bằng chuyến bay khác mà còn chỗ trống và không thu thêm bất kỳ khoản phí nào và; nếu cần thiết, gia hạn hiệu lực Vé của Hành khách; hoặc
10.2.2.2. Chuyển đổi hành trình bay hợp lý để Hành khách đến được điểm đến ghi trên Vé bằng các chuyến bay của Chúng tôi hoặc Hãng vận chuyển khác hoặc bằng phương tiện và hạng dịch vụ vận chuyển khác theo thỏa thuận giữa Chúng tôi và Hành khách mà không thu thêm phí; hoặc
10.2.2.3. Chi hoàn Vé theo quy định tại Điều 11.
10.2.3. Khi xảy ra bất kỳ trường hợp nào đề cập tại Điều 10.2.2, trừ có những quy định khác bởi Công ước hoặc luật áp dụng, các nội dung từ Điều 10.2.2.1 đến Điều 10.2.2.3 là phương án duy nhất mà Chúng tôi có thể cung ứng cho Hành khách và khi đó Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào khác với Hành khách. Trong trường hợp cụ thể, nếu chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm vì lý do thời tiết hoặc chiến tranh hoặc đình công hoặc bạo loạn hoặc chậm do kiểm soát không lưu hoặc các Điều kiện bất khả kháng khác thì Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải thực hiện nội dung như từ Điều 10.2.1 đến Điều 10.2.3 hoặc chịu các chi phí như gọi điện thoại, ăn, ở, vận chuyển của Hành khách, tuy nhiên Chúng tôi cố gắng trợ giúp Hành khách tốt nhất trong trong điều kiện có thể.
10.2.4. Nếu Chúng tôi không có khả năng cung cấp chỗ đã được xác nhận, Chúng tôi sẽ đền bù cho Hành khách bị từ chối lên máy bay hoặc bị hạ hạng dịch vụ không tự nguyện theo luật hiện hành và quy định của Chúng tôi vè chính sách sách bồi thường bị từ chối lên máy bay hoặc hạ hạng dịch vụ không tự nguyện.

Hoàn tiền

11.1. Vé không được chi hoàn, trừ khi có những quy định khác: (i) tại điều khoản này, hoặc (ii) tại điều kiện áp dụng giá hoặc giá cước, hoặc (iii) theo luật áp dụng. Chúng tôi sẽ chi hoàn toàn bộ Vé hoặc phần Vé chưa sử dụng theo quy định dưới đây:
11.1.1. Trừ trường hợp được quy định trong Điều này, Chúng tôi chi hoàn cho người có tên trên Vé hoặc cho người đã trả tiền mua Vé khi có bằng chứng thỏa đáng.
11.1.2. Nếu Vé do người không phải là người có tên trên Vé trả tiền và nếu Chúng tôi có ghi trên Vé về sự hạn chế trong việc chi hoàn thì Chúng tôi chỉ chi hoàn cho người trả tiền mua Vé hoặc theo yêu cầu của người đó.
11.1.3. Trừ trường hợp mất Vé, Chúng tôi chỉ chi hoàn khi Hành khách giao cho Chúng tôi Vé và các Tờ vận chuyển chưa sử dụng.
11.1.4. Việc chi hoàn cho người xuất trình Tờ hành khách hoặc Hoá đơn thu tiền và tất cả các Tờ vận chuyển chưa sử dụng khi người đó đáp ứng được các điều kiện nêu tại Điều 11.2.1 hoặc Điều 11.2.2 được coi là chi hoàn đúng đối tượng. Khi đó Chúng tôi sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào của Hành khách hoặc bất kỳ người nào khác về việc chi hoàn này.
11.2. Chi hoàn không tự nguyện
Nếu Chúng tôi hủy chuyến bay, không khai thác được chuyến bay theo lịch bay một cách hợp lý, không đến điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng đã ghi trên Vé của Hành khách hoặc không có chỗ cho Hành khách mặc dù đã được xác nhận chỗ hoặc làm cho Hành khách lỡ chuyến bay tiếp theo đã được xác nhận chỗ, khoản chi hoàn sẽ là:
11.2.1. Nếu Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền vé khách đã trả.
11.2.2. Nếu Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn sẽ không thấp hơn chênh lệch giữa mức giá đã trả và mức giá áp dụng cho hành trình đã sử dụng.
11.2.3. Khi Hành khách đã chấp nhận khoản chi hoàn trong những trường hợp trên, Chúng tôi sẽ không còn bất kỳ trách nhiệm nào khác.
11.3. Chi hoàn tự nguyện
Nếu Hành khách chi hoàn Vé vì lý do khác ngoài những lý do nêu trong Điều 11.2, khoản chi hoàn sẽ là:
11.3.1. Nếu Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền khách đã trả trừ phí dịch vụ áp dụng hoặc phí bỏ chỗ;
11.3.2. Nếu Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn là phần chênh lệch giữa mức giá đã trả và mức giá áp dụng cho hành trình đã sử dụng trừ chi phí dịch vụ áp dụng hoặc phí bỏ chỗ.
11.4. Chi hoàn đối với Vé bị mất
11.4.1. Nếu toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất và Hành khách cung cấp được cho Chúng tôi bằng chứng mất Vé thỏa đáng và chấp nhận trả phí dịch vụ áp dụng, việc chi hoàn sẽ được thực hiện sau khi Vé bị mất hết hiệu lực, với điều kiện:
11.4.1.1. Khi toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất chưa được sử dụng hoặc hoàn hoặc đổi, trừ trường hợp do sơ suất của Chúng tôi mà Vé bị mất đã được sử dụng hoặc đã chi hoàn hoặc đã đổi cho người nào khác;
11.4.1.2. Người được chi hoàn phải khai theo mẫu của Chúng tôi và cam kết trả lại cho Chúng tôi số tiền nhận chi hoàn do có sự gian lận và/hoặc toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất được sử dụng bởi người thứ ba, (trừ trường hợp do sơ suất của Chúng tôi mà Vé bị mất đã được sử dụng bởi người thứ Ba).
11.4.2. Nếu Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định làm mất toàn bộ Vé hoặc một phần Vé thì việc xử lý Vé bị mất sẽ thuộc về trách nhiệm của Chúng tôi.
11.5. Quyền từ chối chi hoàn
11.5.1. Chúng tôi được quyền từ chối việc chi hoàn nếu yêu cầu chi hoàn được đưa ra sau thời hạn hiệu lực của Vé.
11.5.2. Chúng tôi được quyền từ chối chi hoàn nếu Vé đã được xuất trình cho Chúng tôi hay nhà chức trách của một nước được xem là bằng chứng chứng tỏ Hành khách rời nước đó, trừ khi Hành khách chứng minh cho Chúng tôi một cách thỏa đáng rằng Hành khách được phép ở lại hoặc rời nước đó bằng Hãng vận chuyển khác hoặc bằng phương tiện vận tải khác
11.5.3. Chúng tôi được quyền từ chối chi hoàn trong các trường hợp được quy định tại Điều 8.2.
11.6. Đồng tiền chi hoàn
Mọi khoản chi hoàn phải tuân theo các luật, quy định, quy chế hoặc lệnh Chính phủ của nước mà tại đó Hành khách mua Vé ban đầu và của nước tại đó Vé được chi hoàn. Theo đó việc chi hoàn thường được thực hiện bằng đồng tiền đã dùng để mua Vé hoặc bằng đồng tiền nước khác theo quy định của Chúng tôi.
11.7. Người chi hoàn tiền
Chúng tôi chi hoàn Vé tự nguyện cho hành khách nếu chúng tôi hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã xuất những Vé đó.

Hướng dẫn trên máy bay

12.1. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp chúng tôi cho là cần thiết như mời hành khách rời máy bay hoặc giao cho nhà chức trách địa phương, từ chối phục vụ trong thời hạn cụ thể hay vĩnh viễn, hoặc truy tố hành vi phạm tội nếu Hành khách có một trong các hành vi sau đây trên máy bay: (i) phạm tội; (ii) đe dọa, uy hiếp an toàn hàng không, an ninh hàng không; (iii) hành hung hoặc đe dọa thành viên tổ bay, Hành khách; (iv) không tuân theo sự hướng dẫn của người chỉ huy máy bay hoặc của thành viên tổ bay thay mặt người chỉ huy máy bay về việc bảo đảm an toàn cho máy bay, duy trì trật tự, qui định trong máy bay; (v) phá hoại thiết bị, tài sản trong máy bay; (vi) sử dụng ma túy; (vii) hút thuốc trên máy bay kể cả trong buồng vệ sinh; (viii) các hành vi vi phạm thuần phong, mỹ tục, luật pháp, trật tự công cộng khác.
12.2. Hành khách không được sử dụng đồ uống có cồn trên các chuyến bay của Chúng tôi trừ khi được Chúng tôi phục vụ. Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ hoặc thu lại những đồ uống có cồn đã được giao cho Hành khách.
12.3. Nếu Hành khách vi phạm quy định tại Điều 12.1, Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do lỗi của Hành khách bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí liên quan đến việc máy bay hạ cánh khẩn cấp, những thiệt hại mà Chúng tôi, các đại lý, nhân viên, nhà thầu độc lập, hành khách và bất kỳ bên thứ ba của Chúng tôi đã gánh chịu liên quan đến tình trạng tử vong, thương tổn, mất mát thiệt hại hoặc chậm trễ cho người khác hoặc đối với tài sản phát sinh từ hành vi sai trái của hành khách.
12.4. Thiết bị điện tử
12.4.1. Vì lý do an toàn, chúng tôi có thể cấm hoặc hạn chế Hành khách trên máy bay không được sử dụng các thiết bị điện tử bao gồm, nhưng không giới hạn, điện thoại di động, máy tính xách tay, các thiết bị ghi âm, máy thu thanh, MP3, các máy nghe nhạc CD, trò chơi điện tử, sản phẩm la-de hoặc các phương tiện truyền tín hiệu gồm đồ chơi điều khiển từ xa và máy thu, phát vô tuyến xách tay (máy bộ đàm). Trong trường hợp được Chúng tôi cho phép, việc sử dụng các thiết bị trên phải tuân thủ theo đúng quy định của Chúng tôi. Hành khách được phép sử dụng máy trợ thính và máy ổn định nhịp tim.
12.4.2. Nếu Hành khách không tuân thủ theo quy định tại Điều 12.4.1, Chúng tôi có quyền thu giữ những thiết bị điện tử nói trên cho tới khi kết thúc chuyến bay hoặc cho tới thời điểm chúng tôi xét thấy hợp lý.

Tổ chức Dịch vụ bổ sung

13.1. Trừ khi Chúng tôi có quy định khác, Chúng tôi không duy trì, khai thác hoặc cung cấp các dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay hoặc từ sân bay đến các điểm khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của nhà khai thác các dịch vụ này kể cả trường hợp nhân viên của Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi hỗ trợ Hành khách sử dụng các dịch vụ đó.
13.2. Nếu Chúng tôi thu xếp để Hành khách làm việc với bên thứ ba bất kỳ nhằm cung cấp dịch vụ không thuộc vận chuyển bằng đường hàng không, bao gồm vận chuyển đường bộ, đường sắt và đường biển hoặc nếu Chúng tôi xuất Vé hoặc phiếu cung cấp dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển hoặc dịch vụ (không phải dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không) do một bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như đặt phòng khách sạn hay thuê ô tô, thì điều này có nghĩa rằng Chúng tôi chỉ đóng vai trò như đại diện của Hành khách với bên thứ ba đó. Các điều kiện và điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ thứ ba sẽ áp dụng, và Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Hành khách về các dịch vụ đó, bao gồm cả quyết định của nhà cung cấp dịch vụ thứ ba về việc huỷ hoặc từ chối đặt chỗ trước.
13.3. Nếu Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ, đường sắt hoặc đường biển cho Hành khách, có thể sẽ có điều kiện khác áp dụng cho việc vận chuyển đó.
13.4. Hành khách phải tự trả các chi phí khác ngoài những chi phí cho các dịch vụ đã được bao gồm trong giá cước, trừ trường hợp Chúng tôi qui định khác đi.

Thủ tục hành chính

14.1. KHÁI QUÁT CHUNG
14.1.1. Hành khách cần nghiên cứu các quy định liên quan đến nhập cảnh vào quốc gia là điểm đến của Hành khách; phải xuất trình hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận sức khoẻ (nếu cần) và các loại giấy tờ tùy thân khác cần thiết cho hành trình của hành khách.
14.1.2. Hành khách phải tuân thủ pháp luật, quy định, lệnh, yêu cầu và thủ tục đi lại của những quốc gia là điểm đến, khởi hành hoặc trung chuyển và phải tuân theo quy định hướng dẫn của Chúng tôi.
14.1.3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về các vấn đề liên quan đến giấy tờ cần thiết của Hành khách như hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ tùy thân khác; tuân thủ các pháp luật liên quan, quy định, lệnh, yêu cầu, thủ tục, nguyên tắc hoặc hướng dẫn ; hoặc những hậu quả xảy ra do hành khách không có giấy tờ cần thiết như hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ khác hoặc không tuân thủ pháp luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thủ tục, các nguyên tắc và hướng dẫn.
14.1.4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Hành khách về các hướng dẫn hay thông báo mà nhân viên của Chúng tôi hay Đại lý được chỉ định cung cấp liên quan đến việc xin các giấy tờ hoặc thị thực cần thiết hoặc việc tuân theo pháp luật, quy định, lệnh, các yêu cầu, thủ tục, các nguyên tắc và hướng dẫn.
14.2. Giấy tờ tùy thân
Trước khi khởi hành, Hành khách vui lòng xuất trình mọi giấy tờ theo quy định của pháp luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc điều kiện của chính phủ của các nước có liên quan, bao gồm hộ chiếu xuất, nhập cảnh và các giấy tờ khác. Nếu Chúng tôi yêu cầu, các giấy tờ này sẽ được giao cho thành viên tổ bay giữ và bảo quản cho tới khi kết thúc chuyến bay. Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển nếu Hành khách không tuân thủ các yêu cầu này hoặc giấy tờ tuỳ thân của Hành khách có dấu hiệu không hợp lệ.
14.3. Từ chối nhập cảnh
Nếu bị từ chối nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia nào, Hành khách sẽ phải thanh toán các khoản phạt hoặc phí mà Chúng tôi phải trả theo qui định của nhà chức trách nước sở tại, các chi phí liên quan đến việc tạm giữ, vận chuyển Hành khách ra khỏi quốc gia đó, và các khoản chi phí hợp lý mà Chúng tôi phải trả hoặc đồng ý trả. Chúng tôi không hoàn lại tiền cước vận chuyển Hành khách đến điểm bị từ chối nhập cảnh hay bị trục xuất.
14.4. Trách nhiệm của Hành khách đối với tiền phạt, chi phí tạm giữ v.v…
Nếu Chúng tôi phải thanh toán hoặc ứng trước tiền phạt hoặc chi phí do việc Hành khách không tuân thủ pháp luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc các điều kiện đi lại khác của các nước có liên quan hoặc do Hành khách không xuất trình các giấy tờ cần thiết, thì Hành khách sẽ phải hoàn trả cho Chúng tôi mọi khoản tiền mà Chúng tôi đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán. Chúng tôi có thể dùng các khoản Hành khách đã trả trước nhưng chưa dùng đến hoặc mọi khoản tiền Chúng tôi đang tạm giữ của Hành khách để thanh toán các chi phí nói trên.
14.5. Hải quan và Kiểm tra chính thức khác
Nếu có yêu cầu, Hành khách phải có mặt để nhân viên hải quan hay nhà chức trách kiểm tra Hành lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có mất mát hay thiệt hại phát sinh trong quá trình kiểm tra hoặc do việc Hành khách không tuân thủ các yêu cầu này.
14.6. Kiểm tra An ninh
Hành khách và Hành lý phải chịu sự kiểm tra an ninh của Chúng tôi, nhân viên Chính phủ, Nhà chức trách sân bay, hoặc các Hãng vận chuyển khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh từ kết quả của quá trình kiểm tra an ninh hoặc từ việc Hành khách không tuân thủ yêu cầu kiểm tra, trừ khi do lỗi cố ý của Chúng tôi.

Đơn vị vận chuyển tiếp theo

Việc vận chuyển theo hành trình ghi trên một Vé hoặc trên các Vé nối do nhiều Hãng vận chuyển liên đới thực hiện được coi như một hoạt động vận chuyển duy nhất.

Trách nhiệm pháp lý về bồi thường thiệt hại

16.1. Luật áp dụng
16.1.1. Điều lệ vận chuyển và pháp luật hiện hành sẽ chi phối trách nhiệm của Chúng tôi đối với Hành khách. Trong trường hợp hành trình của Hành khách có sự tham gia của Hãng vận chuyển khác, trách nhiệm của các hãng này cũng được qui định bởi pháp luật hiện hành, trừ khi Điều lệ vận chuyển này có qui định khác về điều kiện vận chuyển của họ. Các Hãng vận chuyển này có thể có mức giới hạn trách nhiệm thấp hơn.
16.1.2. Luật áp dụng có thể bao gồm Công ước và/hoặc các điều luật áp dụng đối với từng quốc gia riêng.
16.1.3. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với thiệt hại phát sinh trên chuyến bay do Chúng tôi thực hiện, hoặc trên chuyến bay Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý với Hành khách. Nếu Chúng tôi xuất Vé họăc làm thủ tục Hành lý cho Hành khách trên chuyến bay của Hãng vận chuyển khác, Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với tư cách là một đại lý của Hãng vận chuyển đó.
16.1.4. Điều 16 này qui định các mức giới hạn trách nhiệm và tóm tắt các qui định mà Chúng tôi áp dụng theo Công ước và pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, nếu Điều 16 này có mâu thuẫn với Công ước hoặc pháp luật hiện hành, thì phải tuân thủ Công ước hoặc pháp luật hiện hành.
16.2. Trách nhiệm của chúng tôi với Hành khách tử vong hoặc bị thương tích
Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các thiệt hại được chứng minh bởi Hành khách trong trường hợp tử vong, bị thương hoặc tổn thương thân thể do tai nạn phát sinh từ hay liên quan đến quá trình vận chuyển do Chúng tôi thực hiện phụ thuộc vào các điều lệ và giới hạn của Luật áp dụng cũng như các quy định bổ sung sau đây:
16.2.1. Trách nhiệm của Chúng tôi đối với mỗi Hành khách tử vong, bị thương hoặc tổn thương thân thể được giới hạn ở mức là 100.000 SDR kể cả các chi phí pháp lý.
16.2.2. Chúng tôi chịu trách nhiệm cho những tổn hại của Hành khách xảy ra trong quá trình chuyên chở bằng máy bay, trừ trường hợp các tổn hại đó gay ra bởi tình trạng sức khỏe trước đó của Hành khách. Trong trường hợp bản thân Hành khách gây ra tổn hại, trách nhiệm của chúng tôi được giảm trừ hoặc miễn nhiễm

16.2.3. Căn cứ vào Điều 22 (1) của Công ước, đối với vận chuyển quốc tế do Chúng tôi thực hiện và do Công ước điều chỉnh, giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với mỗi Hành khách tử vong, bị thương hoặc tổn thương thân thể được giới hạn ở mức là 100.000 SDR kể cả các chi phí pháp lý.
16.2.4. Đối với những hành trình có điểm đi, đến hoặc điểm tạm dừng thỏa thuận tại Mỹ thì giới hạn trách nhiệm 100.000SDR thay thế cho giới hạn trách nhiệm được nêu tại Điều 16.2.5. Chúng tôi không áp dụng bất kỳ một điều khoản bảo vệ nào theo Điều 20 (1) của Công ước đối với các khiếu nại phát sinh về tử vong, bị thương hoặc tổn thương về thân thể của Hành khách theo Công ước.
16.2.5. Hiệp định áp dụng cho việc Vận chuyển liên quan đến Mỹ
Theo Điều 22 (1) của Công ước, Chúng tôi và một số Hãng vận chuyển khác chấp nhận rằng, nếu vận chuyển quốc tế thuộc phạm vi áp dụng của Công ước và có điểm đi, đến hoặc điểm tạm dừng thỏa thuận tại Mỹ, thì:
16.2.5.1. Giới hạn trách nhiệm đối với mỗi Hành khách trong trường hợp tử vong, bị thương hoặc tổn thương thân thể được ấn định ở mức 75.000USD bao gồm cả chi phí pháp lý. Trong trường hợp khiếu nại được thực hiện ở một Bang mà tại đó luật pháp quy định tính riêng chi phí pháp lý thì giới hạn trách nhiệm là 58.000USD không bao gồm chi phí pháp lý.
16.2.5.2. Chúng tôi và một số Hãng vận chuyển khác không áp dụng bất kỳ một điều khoản bảo vệ nào theo Điều 20 (1) của Công ước đối với các khiếu nại tử vong, bị thương hoặc tổn thương về thân thể của Hành khách.
16.2.6. Không một điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này được hiểu là làm phương hại đến quyền và trách nhiệm của các Hãng vận chuyển nói trên đối với bất kỳ khiếu nại nào do một cá nhân hoặc do đại diện của cá nhân đó tiến hành một khi người này cố tình gây ra thiệt hại dẫn đến tử vong, bị thương hoặc tổn thương thân thể cho Hành khách.
Tên của những Hãng vận chuyển tham gia thỏa thuận được nêu trong khoản này đều có sẵn để tra cứu tại tất cả các phòng vé của Hãng vận chuyển đó và có thể được kiểm tra theo yêu cầu. Mỗi Hãng vận chuyển tham gia thỏa thuận này đều với tư cách độc lập và chịu trách nhiệm về chặng vận chuyển do mình thực hiện, vì vậy Hãng vận chuyển đó không được áp đặt trách nhiệm cho những Hãng vận chuyển khác trên chặng vận chuyển họ thực hiện, đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc vận chuyển do các Hãng vận chuyển khác thực hiện.
16.3. Trách nhiệm của Chúng tôi đối với Thiệt hại về Hành lý
16.3.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các Thiệt hại về Hành lý xách tay (ngoài các trường hợp Thiệt hại gây ra do việc chậm chuyến bay được qui định tại Điều 16.4 dưới đây) trừ trường hợp Thiệt hại gây ra do sơ suất của Chúng tôi hoặc của Đại lý được ủy quyền của Chúng tôi.
16.3.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với Thiệt hại từ các khiếm khuyết về mặt bản chất, chất lượng hay khiếm khuyết của Hành lý. Tương tự, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với tình trạng Hành lý hao mòn và rách vỡ một cách hợp lý do di chuyển và va đập thông thường khi vận chuyển bằng đường hàng không.
16.3.3. Khi có khiếu nại phù hợp với Công ước, giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với thiệt hại về Hành lý ký gửi là 20 Đô-la Mỹ cho mỗi ki-lô-gram và đối với Hành lý xách tay là 400 Đô-la Mỹ cho một Hành khách hoặc mức cao theo qui định tại Điều 9.7. Trong trường hợp Hành khách chỉ nhận được một phần mà không phải toàn bộ Hành lý ký gửi, hoặc trong trường hợp có sự thiệt hại một phần thay vì toàn bộ Hành lý ký gửi, kể cả Hành lý có kê khai giá trị cao hơn, thì trách nhiệm của Chúng tôi đối với phần Hành lý không nhận được hoặc bị Thiệt hại chỉ căn cứ vào tỷ lệ trọng lượng, không xét đến giá trị của bất kỳ phần nào của Hành lý hoặc những gì có trong Hành lý.
16.3.4. Đối với các khiếu nại áp dụng Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam, mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với thiệt hại cho cả Hành lý xách tay và Hành lý Ký gửi, kể cả tư trang là 1.000SDR cho mỗi Hành khách hoặc mức cao hơn theo qui định của Chúng tôi tại Điều 9.7.
16.3.5. Chúng tôi bồi thường Thiệt hại về Hành lý cho Hành khách dựa trên nguyên tắc chung là bồi thường theo Thiệt hại thực tế có bằng chứng nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi. Hành khách có trách nhiệm chứng minh Thiệt hại thực tế đối với Hành lý của mình. Trong trường hợp Điều 16.3.4 được áp dụng, vì bất kỳ lý do nào, Hành khách không thể chứng minh được Thiệt hại thực tế hoặc không thể cung cấp các bằng chứng liên quan đến Thiệt hại về Hành lý để làm căn cứ đòi bồi thường, Chúng tôi sẽ áp dụng mức giới hạn trách nhiệm được qui định ở Điều 16.3.3.
16.3.6. Theo Điều 22 (1) của Công ước, Chúng tôi và một số Hãng vận chuyển khác chấp nhận rằng, nếu vận chuyển quốc tế thuộc phạm vi áp dụng của Công ước và có điểm đi, đến hoặc điểm tạm dừng thỏa thuận tại Mỹ, thì:
16.3.6.1. cố tình gây ra Thiệt hại; hoặc
16.3.6.2. bất cẩn, dù biết sẽ có Thiệt hại và Hành khách có thể chứng minh rằng Chúng tôi hoặc đại lý (người đại diện) của Chúng tôi đã thực hiện những hành động hoặc thiếu sót này trong phạm vi thực hiện các công việc của họ được giao.
16.3.7. Nếu hành trình của Hành khách thuộc phạm vi điều chỉnh theo luật của nước sở tại, giới hạn trách nhiệm đối với Thiệt hại của Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay theo luật này được áp dụng cho Hành lý của Hành khách.
16.3.8. Trong trường hợp hành trình của Hành khách không thuộc phạm vi áp dụng của Công ước Warsaw và luật áp dụng của nước sở tại không qui định mức giới hạn trách nhiệm đối với Thiệt hại về Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của Hành khách, Chúng tôi áp dụng mức giới hạn trách nhiệm quy định tại Điều 16.3.3
16.3.9. Hành khách có thể kê khai giá trị (theo Điều 9.7) hoặc có thể tự mua thêm bảo hiểm riêng cho Hành lý của mình trong trường hợp giá trị thực tế hoặc chi phí thay thế của Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi.
16.3.10. Nếu trọng lượng của Hành lý không được ghi trên Vé hành lý thì tổng trọng lượng Hành lý ký gửi của Hành khách được coi như không vượt quá trọng lượng miễn cước áp dụng đối với hạng dịch vụ tương ứng của Hành khách được ghi rõ trong các quy định của Chúng tôi.
16.3.11. Nếu Hành khách có kê khai giá trị của Hành lý ký gửi với giá trị cao khi làm thủ tục chuyến bay và đã trả các khoản phí áp dụng, trách nhiệm của Chúng tôi được giới hạn theo giá trị kê khai cao đó.
16.3.12. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại về Hành lý gây ra do chậm chuyến nếu Chúng tôi chứng minh được rằng: (i) Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý để tránh Thiệt hại đó, hoặc (ii) Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó.
16.3.13. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thương tích của Hành khách hoặc Thiệt hại đối với Hành lý của Hành khách gây ra bởi những đồ vật có trong Hành lý của bản thân Hành khách hoặc của người khác. Hành khách phải chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào gây ra bởi Hành lý của Hành khách đối với những người khác, bao gồm cả tài sản và Hành khách đó phải bồi thường cho Chúng tôi tất cả các tổn thất và chi phí mà Chúng tôi phải chịu do hậu quả của việc đó.


16.3.14. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Thiệt hại đối với vật dụng bị cấm theo qui định tại Điều 9.3 do Hành khách mang theo trong Hành lý; hoặc trong Hành lý ký gửi của Hành khách bao gồm: thiệt hại đối với các đồ vật dễ vỡ, hàng mau hỏng (đồ tươi sống, thực phẩm dễ hư hỏng…), chìa khoá, tác phẩm nghệ thuật, máy ảnh, máy quay phim, tiền, đồ trang sức, kim loại quí, đồ làm bằng bạc, đá quí, thuốc chữa bệnh, hàng hoá nguy hiểm, máy tính, các thiết bị điện tử, giấy tờ có giá trị chuyển đổi thành tiền, chứng khoán, tài liệu đàm phán, hợp đồng, tài liệu kinh doanh, hàng mẫu, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân khác, các vật dụng quý và/hoặc có giá trị khác để trong hành lý ký gửi mà không khai báo vận chuyển theo dạng Hành lý có giá trị cao và thiệt hại đối với các đồ vật tương tự khác cho dù Chúng tôi có biết hay không.
16.3.15. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Thiệt hại đối với Hành lý của Hành khách do Hành khách không thực hiện theo Điều 9.4.6 của Điều lệ này bao gồm cả việc Hành khách không làm thủ tục soi chiếu, thủ tục lên máy bay và gắn lại Thẻ hành lý để vận chuyển trên chuyến bay của một Hãng vận chuyển khác mà Chúng tôi không có hợp đồng vận chuyển liên chặng với Hãng đó.
16.3.16. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tổn hại của Hành lý trừ khi thiệt hại đó gây ra bởi sơ suất của Chúng tôi. Nếu thiệt hại do một phần sơ suất của Hành khách thì trách nhiệm của Chúng tôi phụ thuộc vào luật áp dụng đối với phần trách nhiệm của các bên.
16.4. Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các Thiệt hại xảy ra do Hành khách bị chậm chuyến
16.4.1. Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các Thiệt hại xảy ra do Hành khách bị chậm chuyến được giới hạn bởi Công ước.
16.4.2. Cho dù Công ước áp dụng được hay không cho yêu cầu bồi thường của Hành khách, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các Thiệt hại đối với Hành khách do bị chậm chuyến nếu Chúng tôi chứng minh rằng Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp được yêu cầu một cách hợp lý để tránh Thiệt hại, hoặc Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó.
16.5. Quy định chung
Trong chừng mực không mâu thuẫn với các quy định trên, dù có hay không thuộc phạm vi áp dụng của Công ước, thì:
16.5.1. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bồi thường Thiệt hại trong trường hợp Hành khách tử vong hoặc bị thương do tai nạn xảy ra trong chuyến bay, trong thời gian Chúng tôi đưa Hành khách lên máy bay hoặc xuống máy bay.
16.5.2. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại phát sinh trong suốt chuyến bay theo vé có Mã hiệu Chỉ định Hãng hàng không của chúng tôi hoặc do chúng tôi điều hành chuyến bay đó. Nếu Chúng tôi xuất Vé hay làm thủ tục Hành lý cho Hành khách trên những chuyến bay của Hãng vận chuyển khác thì Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm như là một đại lý cho Hãng vận chuyển đó.
16.5.3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh một khi Chúng tôi đã tuân thủ của pháp luật hoặc các quy định, lệnh và yêu cầu của Chính phủ hoặc do việc Hành khách không tuân theo các quy định của pháp luật hoặc các quy định, lệnh và yêu cầu của Chính phủ.
16.5.4. Trừ khi Điều lệ vận chuyển này quy định khác đi, trách nhiệm bồi thường của Chúng tôi chỉ giới hạn đối với các Thiệt hại thực tế được Hành khách chứng minh, và trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với: (i) bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, thu nhập, hợp đồng, bán hàng, lãi suất tiết kiệm, sự tín nhiệm và uy tín; và (ii) các tổn thất gián tiếp hoặc (iii) bất kỳ hình thức thiệt hại không thể xác định được để bồi thường
16.5.5. Nếu do tuổi tác, hoặc trong tình trạng bị tâm thần hoặc tình trạng cơ thể mà Hành khách có thể gây nguy hiểm hay rủi ro cho chính Hành khách đó thì Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ đau ốm, thương tổn hay tàn tật, kể cả sự thiệt mạng do một trong những tình trạng nêu trên hoặc do hậu quả của tình trạng đó gây ra.
16.5.6. Nếu Hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay mà không được cung cấp chỗ hoặc không được cung cấp đúng hạng dịch vụ thì Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà Hành khách phải chịu do lỗi của Chúng tôi, nhưng trách nhiệm của Chúng tôi trong trường hợp này được giới hạn ở mức hoàn lại những chi phí hợp lý của Hành khách về chỗ ở, ăn uống, thông tin và đi lại từ sân bay đến chỗ ở và bồi thường những thiệt hại theo quy định của Chúng tôi.
16.5.7. Bất kỳ sự loại bỏ trách nhiệm hoặc giới hạn trách nhiệm nào của Chúng tôi được áp dụng và vì lợi ích của các đại lý, nhân viên và đại diện của Chúng tôi cũng như bên có máy bay do Chúng tôi khai thác và người của đại lý, nhân viên, và người đại diện của họ. Theo đó thì tổng số tiền bồi thường thiệt hại mà Chúng tôi và đại lý, nhân viên, người đại diện của Chúng tôi phải chịu không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định.
16.5.8. Trừ khi chúng tôi có quy định khác, không một nội dung nào trong Điều lệ vận chuyển này hủy bỏ bất kỳ một sự miễn trừ hay giới hạn trách nhiệm nào của Chúng tôi do Công ước hay luật định

16.5.9. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại gây ra cho Chúng tôi do các Điều kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, đình công, v.v…

Giới hạn thời gian tranh chấp

17.1. Thời hạn khiếu nại Hành lý
17.1.1. Việc Hành khách (người có Hành lý Ký gửi) chấp nhận Hành lý mà không có khiếu nại tại nơi giao nhận hành lý là bằng chứng đầy đủ chứng minh rằng Hành lý đã được giao trả nguyên vẹn và đúng theo hợp đồng vận chuyển, ngoại trừ trường hợp Hành khách có căn cứ rõ ràng chứng minh khác đi.
17.1.2. Thông báo khiếu nại
Mọi khiếu nại về thiệt hại đối với Hành lý ký gửi chỉ được chấp nhận khi người có quyền nhận Hành lý ký gửi đó gửi văn bản khiếu nại cho Chúng tôi trong thời hạn sau đây:
17.1.2.1. Bảy ngày kể từ ngày nhận hành lý trong trường hợp mất hoặc thiếu hụt, hoặc hư hỏng hành lý.
17.1.2.2. Bảy ngày kể từ ngày lẽ ra Hành khách đã nhận được hành lý trong trường hợp mất một trong số nhiều kiện Hành lý Ký gửi.
17.1.2.3. Hai mươi mốt ngày kể từ ngày đã nhận được Hành lý theo đề nghị của Hành khách trong trường hợp Hành lý Ký gửi của Hành khách bị vận chuyển chậm.
17.2. Thời hạn đối với mọi kiện tụng
Quyền của Khách hàng về việc đòi bồi thường những thiệt hại sẽ bị hủy bỏ nếu không có kiện tụng trong vòng hai năm, kể từ ngày máy bay đến địa điểm đến, hoặc vào ngày mà máy bay buộc phải đến địa điểm đến hoặc vào ngày mà việc vận chuyển được chấm dứt. Thời hạn này sẽ do luật nơi có tòa án thụ lý vụ kiện quy định.

Sửa đổi và Từ khước

18.1. Đại lý, nhân viên hoặc người đại diện của Chúng tôi không được quyền sửa đổi, điều chỉnh hay từ bỏ bất kỳ một điều khoản nào trong Điều lệ Vận chuyển này hoặc trong Quy định của Chúng tôi.
18.2. Chúng tôi được quyền sửa đổi bản Điều lệ Vận chuyển này mà không nhất thiết phải có thông báo trước. Nội dung sửa đổi không áp dụng cho những chuyến vận chuyển đã bắt đầu thực hiện trước khi có những sửa đổi đó và nội dung sửa đổi phải được cơ quan hữu quan có thẩm quyền phê chuẩn.

Các điều kiện khác

Ngoài những quy định của Chúng tôi về vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách, Chúng tôi chấp nhận và áp dụng các Quy định khác.

Tiêu đề

Các tiêu đề và đề mục của mỗi Điều thuộc bản Điều lệ Vận chuyển này là chỉ để thuận lợi khi tham chiếu đến các Điều khoản, và không sử dụng cho việc diễn giải nội dung của Điều khoản đó.