Click here 02 October 2020: Announcement about strict implementation follow Cambodian Authorities’ Regulations

Mua vé

Hành khách cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo quy định và quy trình ngăn chặn Covid-19 của chính quyền Campuchia.

Check-in

Nhập chi tiết đặt phòng của bạn. Tất cả hành khách quốc tế được yêu cầu xuất trình tại quầy làm thủ tục 2 giờ trước khi khởi hành để xác minh tài liệu du lịch của bạn / Hành lý ký gửi tránh việc giảm tải tại cổng lên máy bay.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Hiển thị tùy chọn bổ sung

Đặt phòng khách sạn

Hành lý, ghế ngồi

icon-luggage Hành lý mua thêm

icon-prefer Ghế ưa thích

icon-luggage Bữa ăn

icon-luggage Quà tặng

icon-luggage Phòng chờ

icon-luggage MAAS

Hành trình của bạn

Thông tin chuyến bay

Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí | 04 November 2020
04 November 2020 Announcement : About updated requirements before flying to China

04 November 2020 Announcement : About updated requirements before flying to China

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 06 October 2020
International Health Regulations 2005 of world Health Organization

International Health Regulations 2005 of world Health Organization

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 06 October 2020
NOTICE (Revision 07:24 August 2020) dated 24 August 2020 issued by SSCA

NOTICE (Revision 07:24 August 2020) dated 24 August 2020 issued by SSCA

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 06 October 2020
NOTICE (Revision 07:24 August 2020) dated 24 August 2020 issued by SSCA

NOTICE (Revision 07:24 August 2020) dated 24 August 2020 issued by SSCA

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 06 October 2020
02 October 2020: Announcement about strict implementation follow Cambodian Authorities’ Regulations

02 October 2020: Announcement about strict implementation follow Cambodian Authorities’ Regulations

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 30 July 2020
29 JULY 2020 : Annoucement about additional requirements for passengers boarding flight to China

29 JULY 2020 : Annoucement about additional requirements for passengers boarding flight to China

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 15 June 2020
Annoucement by 15 June 2020: Measurement to combat and response to COVID-19 based on SSCA policies

Annoucement by 15 June 2020: Measurement to combat and response to COVID-19 based on SSCA policies

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 09 June 2020

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 28 May 2020
Notice by 27 May 2020 about lifting requirement for health certificate for Cambodian National Entering into Cambodia and continue travel restrictions -

Xem thêm