Mua vé

Check-in

Nhập chi tiết đặt phòng của bạn. Tất cả hành khách quốc tế được yêu cầu xuất trình tại quầy làm thủ tục 2 giờ trước khi khởi hành để xác minh tài liệu du lịch của bạn / Hành lý ký gửi tránh việc giảm tải tại cổng lên máy bay.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Hiển thị tùy chọn bổ sung

Đặt phòng khách sạn

Hành lý, ghế ngồi

icon-luggage Hành lý mua thêm

icon-prefer Ghế ưa thích

icon-luggage Bữa ăn

icon-luggage Quà tặng

icon-luggage Phòng chờ

icon-luggage MAAS

Hành trình của bạn

Thông tin chuyến bay

Chính sách ghi nợ/có cho Đại lý Chính sách ghi nợ/có cho Đại lý

Theo quy định trong Sổ Tay Hạch Toán Doanh Số của Hàng Không Cambodia Angkor và Nghị quyết 850m của IATA (Sổ Tay Nghị Quyết Hội Nghị Đại lý Chuyên chở Hành Khách), Hàng Không Cambodia Angkor có cơ hội để xác định chính sách Thu Hồi Doanh Thu liên quan đến các chính sách Ghi Nợ Đại Lý (ADMS). Mục đích của tài liệu này là để làm rõ cho các đại lý trong tất cả các trường hợp mà ADMS tăng lên.

1. Phạm vi:

1.1 Hàng không Cambodia Angkor (K6) sẽ cấp một ADM để thu tiền hoặc điều chỉnh các giao dịch đại lý liên quan đến việc cấp và sử dụng tài liệu chuyên chở K6, do, hoặc theo yêu cầu của Đại lý, bất kể là hãng hàng không đó có trong hành trình ghi trong các tài liệu chuyên chở K6 hay không. ADM cũng có thể được sử dụng để thu tiền trong trường hợp tài liệu chuyên chở không được cấp, nếu có thoả thuận với các đại lý, ví dụ, đối với khoản tiền gửi cho doanh số bán theo nhóm.

1.2 Chính sách xuất vé K6 để ủy thác việc sử dụng vé điện tử (Ets).

1.3 Tất cả các điều khoản trong tài liệu này là chính sách ADMS chuẩn. Trong trường hợp K6 và Đại lý có thỏa thuận song phương khác về việc ban hành chính sách ADMS, các thỏa thuận song phương sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Nội dung quan trọng:

2.1 Giá trị tối thiểu ADM. Giá trị ADM tối thiểu là 10 USD hoặc tương đương, ngoại trừ trong trường hợp có các loại thuế. Trong trường hợp thực hiện lâu dài theo (có nhiều lần trả dưới 10 USD hoặc tương đương) bởi cùng đại lý, K6 có quyền thu hồi việc trả quá ít này (hoặc trả thiếu). Nếu thực hiện trên một ADM liên quan đến vé ban đầu tương tự có thể được tăng lên nếu khác nhau, áp dụng chi phí không liên quan. Phân nhóm nhiều vé trên một ADM có thể được cho phép trong điều kiện rằng những lý do kiểm toán là như nhau cho tất cả các vé nhóm và tất cả vé được phát hành bởi cùng đại lý.

2.2 ADM Phí quản lý, K6 sẽ không thu tiền phí quản lý để trang trải cho chi phí cấp ADM bởi K6.

2.3 Giải quyết ADM. Việc Ghi Nợ Đại Lý sẽ tăng lên và được giải quyết thông qua các liên kết Hệ thống Quản lý Hóa đơn và Thanh toán (BSP) nếu được gửi trong vòng chín tháng sau ngày đi cuối cùng/ngày hoàn trả. Trường hợp đi lần cuối thì không thể được thiết lập vì bất cứ lý do, ngày hết hạn của các tài liệu được sử dụng. Ngoài ra thời điểm giải quyết thanh toán sẽ được xử lý trực tiếp giữa Hãng Hàng Không và Đại lý. ARC Nợ sẽ được tải trong ARC Memo Manager.

2.4 Tranh chấp ADM. Xử lý tranh chấp chỉ có thể được thực hiện thông qua BSPLink. Theo ý của K6 để xử lý ADMS tranh chấp một cách kịp thời. Đại lý có quyền đưa ra tranh chấp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận ADM. Nếu không, K6 sẽ không chấp nhận tranh chấp này. Khi nhận được tranh chấp, K6 sẽ hoàn nhập trong vòng 60 ngày kể từ ngày được chấp nhận hoặc từ chối các tranh chấp kèm theo lời giải thích rõ ràng.

2.5 Cấp ACM (Ghi Có Đại Lý). Trong trường hợp ADM không hợp lý do K6 cấp hoặc khi có ADM yêu cầu hiệu chỉnh lợi sao cho có lợi cho đại lý, thì ACM có thể được cấp cho đại lý đó bao gồm số tiền phải trả.

2.6 Nguyên do ADM

2.6.1 Tất cả giá vé, quy định về giá vé và quy định đặt giữ chỗ theo kiểm toán, bao gồm, nhưng không giới hạn việc kiểm soát của kiểm toán này phải được áp dụng đúng:

- Giá vé & Điều kiện giá vé

- Các khoản thuế & Phụ phí nhiên liệu

- Thời gian hoãn lại tối thiểu/tối đa, quy định mua sớm, áp dụng chuyến bay theo mùa

- Hoa hồng & Giảm giá (nếu áp dụng)

- Điểm trung chuyển & Chuyển giao

- Hoàn tiền vé do lỗi vé trái phép hoặc sửa giá vé, phụ phí xăng dầu, thuế, lệ phí/phí, số tiền hoàn trả hoa hồng.

- Phí đặt lại chỗ, tính toán lại việc xuất lại vé/định lại tuyến bay

- Vi phạm bản vẽ

- Vi phạm việc chấp nhận Thẻ tín dụng

- Không có vé đại lý báo cáo

- Sử dụng nhiều lần 1 phiếu giảm giá

- Vi phạm quy định vé

- Vi phạm quy định đặt giữ chỗ

- Vi phạm hành trình bay gồm: Hiệu lực trên phiếu lên máy bay so với phiếu giảm giá vé bay (ví dụ so sánh giữa việc Định danh giữ chỗ trước (RBD) trên cả hai phiếu giảm giá, chuyến bay số /ngày bay không khớp, tuyến trên vé so với tuyến bay, khoản thu).

- Không tuân thủ việc xuất trình hoặc truyền đạt khác theo yêu cầu liên quan đến việc sử dụng các tài liệu chuyên chở của K6

2.6.2 Đối với trường hợp cụ thể, K6 có thể cấp ADM và phạt trong trường hợp Đại lý vi phạm nghiêm trọng chính sách bán vé của K6, dựa trên các mức phạt đã thông báo cho Đại lý hoặc trực tiếp công bố rộng rãi.

3. Liên hệ

Để biết thêm thông liên quan đến giá vé ADMS / ACMs, đề nghị liên hệ với văn phòng Hãng Hàng Không Cambodia Angkor tại địa phương. Hãng Hàng Không Cambodia Angkor có quyền sửa đổi cho phù hợp và /hoặc xóa bỏ một phần chính sách ADM vào bất cứ lúc nào và có thông báo trước.