Mua vé

Check-in

Nhập chi tiết đặt phòng của bạn. Tất cả hành khách quốc tế được yêu cầu xuất trình tại quầy làm thủ tục 2 giờ trước khi khởi hành để xác minh tài liệu du lịch của bạn / Hành lý ký gửi tránh việc giảm tải tại cổng lên máy bay.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Hiển thị tùy chọn bổ sung

Đặt phòng khách sạn

Hành lý, ghế ngồi

icon-luggage Hành lý mua thêm

icon-prefer Ghế ưa thích

icon-luggage Bữa ăn

icon-luggage Quà tặng

icon-luggage Phòng chờ

icon-luggage MAAS

Hành trình của bạn

Thông tin chuyến bay

Dịch Vụ Vận Chuyển Dịch Vụ Vận Chuyển

Đường bay & Lịch bay

Flight Number From To Day of Week Air Craft Departure Estimated Departure Estimated Arrival Arrival
PNH-REP-PNH
K6 7111 25-Mar-18 27-Oct-18 _2_____ A320 PNH 16:05 16:50 REP
K6 7111 18-May-18 27-Oct-18 ____5__ A320 PNH 16:05 16:50 REP
K6 7111 19-May-18 27-Oct-18 _____6_ A320 PNH 16:05 16:50 REP
K6 7111 5-Jul-18 27-Oct-18 ___4___ A320 PNH 16:10 16:50 REP
K6 105 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR PNH 10:05 11:00 REP
K6 109 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR PNH 13:55 14:50 REP
K6 117 25-Mar-18 27-Oct-18 12__56_ ATR PNH 19:45 20:40 REP
K6 117 25-Mar-18 12-May-18 __3____ ATR PNH 19:45 20:40 REP
K6 117 16-May-18 27-Oct-18 __3____ A320 PNH 18:00 18:40 REP
K6 117 25-Mar-18 28-Jun-18 ___4___ A320 PNH 18:00 18:40 REP
K6 117 5-Jul-18 27-Oct-18 ___4___ ATR PNH 19:45 20:40 REP
K6 117 25-Mar-18 6-May-18 ______7 A320 PNH 18:00 18:40 REP
K6 117 13-May-18 1-Jul-18 ______7 ATR PNH 19:45 20:40 REP
K6 117 08-Jul-18 27-Oct-18 ______7 A320 PNH 18:00 18:40 REP
K6 108 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR REP 15:25 16:25 PNH
K6 116 25-Mar-18 27-Oct-18 12_456_ ATR REP 18:10 19:00 PNH
K6 116 25-Mar-18 6-May-18 ______7 A320 REP 18:10 19:00 PNH
K6 116 13-May-18 1-Jul-18 ______7 ATR REP 18:10 19:00 PNH
K6 116 08-Jul-18 27-Oct-18 ______7 A320 REP 18:10 19:00 PNH
K6 116 25-Mar-18 27-Oct-18 __3____ ATR REP 18:10 19:00 PNH
K6 118 25-Mar-18 27-Oct-18 12__567 ATR REP 21:15 22:05 PNH
K6 118 25-Mar-18 9-May-18 __3____ ATR REP 21:15 22:05 PNH
K6 118 17-May-18 30-Jun-18 ___4___ A320 REP 21:15 22:00 PNH
K6 118 5-Jul-18 27-Oct-18 ___4___ ATR REP 21:15 22:00 PNH
K6 7102 16-May-18 27-Oct-18 __3____ A320 REP 7:20 8:05 PNH
K6 7102 25-Mar-18 27-Oct-18 ___4___ A320 REP 7:20 8:00 PNH
K6 7102 18-Jul-18 27-Oct-18 ____5__ A320 REP 7:20 8:00 PNH
K6 7102 25-Mar-18 12-May-18 _____6_ A320 REP 7:30 8:05 PNH
K6 7102 19-May-18 27-Oct-18 _____6_ A320 REP 6:50 7:30 PNH
K6 7102 25-Mar-18 ______7 A320 REP 7:20 8:00 PNH
K6 7102 20-May-18 27-Oct-18 ______7 A320 REP 7:20 8:00 PNH
Route REP-KOS-REP
K6 131 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR REP 10:15 11:20 KOS
K6 133 On 25 & 28 Mar 2018 __3___7 ATR REP 18:00 19:05 KOS
K6 130 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR KOS 12:05 13:10 REP
K6 132 On 25 & 28 Mar 2018 __3___7 ATR KOS 19:35 20:40 REP
II. International Flight
Route PNH-SGN-PNH
K6812 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR PNH 6:50 7:50 SGN
K6816 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR PNH 21:10 22:10 SGN
K6818 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR PNH 16:55 17:55 SGN
K6819 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR SGN 8:30 9:25 PNH
K6817 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR SGN 12:25 13:25 PNH
K6813 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR SGN 18:30 19:30 PNH
Route REP-SGN-REP
K6 808 25-Mar-18 27-Oct-18 1______ A320 REP 9:50 11:10 SGN
K6 808 25-Mar-18 27-Oct-18 _234567 ATR REP 11:35 13:05 SGN
K6 824 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR REP 13:35 15:05 SGN
K6 822 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR REP 21:20 22:45 SGN
K6 809 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR SGN 8:10 9:40 REP
K6 825 25-Mar-18 27-Oct-18 1______ A320 SGN 12:00 13:15 REP
K6 825 25-Mar-18 27-Oct-18 _23__6_ ATR SGN 13:40 15:10 REP
K6 825 25-Mar-18 27-Oct-18 ___45_7 ATR SGN 13:40 15:00 REP
K6 821 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR SGN 16:00 17:20 REP
Route KOS-SGN-KOS
K6 838 25-Mar-18 27-Oct-18 __3_5_7 ATR KOS 10:20 11:40 SGN
K6 839 25-Mar-18 27-Oct-18 __3_5_7 ATR SGN 8:30 9:45 KOS
Route REP-DAD-REP
K6 840 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR REP 15:45 17:35 DAD
K6 841 25-Mar-18 27-Oct-18 1234567 ATR DAD 18:15 20:25 REP
Route PNH-CAN-PNH
K6 668 25-Mar-18 27-Oct-18 1__4__7 A320 PNH 8:45 12:35 CAN
K6 668 25-Mar-18 27-Oct-18 _2___6_ A320 PNH 8:35 12:15 CAN
K6 668 16-May-18 27-Oct-18 __3_5__ A320 PNH 8:30 12:15 CAN
K6 669 25-Mar-18 27-Oct-18 1__4__7 A320 CAN 13:45 15:30 PNH
K6 669 25-Mar-18 27-Oct-18 _2___6_ A320 CAN 13:25 15:15 PNH
K6 669 16-May-18 27-Oct-18 __3____ A320 CAN 13:25 15:05 PNH
K6 669 18-May-18 27-Oct-18 ____5__ A320 CAN 13:25 15:30 PNH
Route REP-PEK-REP
K6 960 25-Mar-18 27-Oct-18 __3___7 A320 REP 20:20 2:10 PEK
K6 960 25-Mar-18 27-Oct-18 ____5__ A320 REP 20:20 2:20 PEK
K6 961 25-Mar-18 12-May-18 1__4_6_ A320 PEK 3:10 7:25 REP
K6 961 14-May-18 27-Oct-18 1__4_6_ A320 PEK 3:10 7:15 REP
Route REP-HGH-REP
K6 956 25-Mar-18 27-Oct-18 1___5__ A320 REP 15:50 20:35 HGH
K6 956 25-Mar-18 27-Oct-18 __3____ A320 REP 15:55 20:35 HGH
K6 957 25-Mar-18 27-Oct-18 1_3_5__ A320 HGH 21:35 0:35 REP
Route REP-NNG-REP
K6 945 25-Mar-18 27-Oct-18 _2____6_ A320 REP 17:15 20:10 NNG
K6 945 5-Jul-18 27-Oct-18 ___4___ A320 REP 17:15 20:10 NNG
K6 946 25-Mar-18 27-Oct-18 _2______ A320 NNG 21:00 22:00 REP
K6 946 25-Mar-18 12-May-18 ______6_ A320 NNG 21:00 22:05 REP
K6 946 19-May-18 27-Oct-18 ______6_ A320 NNG 21:00 22:00 REP
K6 946 5-Jul-18 27-Oct-18 ___4___ A320 NNG 21:00 22:00 REP
Route PNH-HAK-PNH
K6 914 25-Mar-18 27-Oct-18 1______ A320 PNH 17:10 19:55 HAK
K6 915 25-Mar-18 27-Oct-18 1______ A320 HAK 21:05 21:55 PNH
Route REP-CGO-REP
K6 958 25-Mar-18 11-May-18 __3_5_7 A320 REP 8:10 13:10 CGO
K6 958 13-May-18 27-Oct-18 __3_5_7 A320 REP 6:10 10:55 CGO
K6 959 25-Mar-18 11-May-18 __3_5_7 A320 CGO 14:00 17:05 REP
K6 959 13-May-18 27-Oct-18 ______7 A320 CGO 12:15 15:30 REP
K6 959 16-May-18 27-Oct-18 __3____ A320 CGO 12:15 15:00 REP
K6 959 18-May-18 27-Oct-18 ____5__ A320 CGO 12:15 15:05 REP

Note:

 • Flight Days: 1 = Monday; 2 = Tuesday; 3 = Wednesday; 4 = Thursday; 5 = Friday; 6 = Saturday; 7 = Sunday

Liên hệ chúng tôi

Trụ sở chính Cambodia Angkor Air:

 

Bộ phận Hàng hóa

Điện thoại: 855 23 660 0026
Email: cargo.k6@angkor-air.com

Hiện nay chúng tôi có đại diện bán hàng do chúng tôi chỉ định trong việc bán vé cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Các đại lý bán hàng được ủy quyền đầy đủ để vé trên mỗi thị trường. Khách vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của chúng tôi tại địa chỉ sau đây:

Bán vé trực tuyến:

Thị trường Campuchia:

Công ty TNHH Kasimex
Địa chỉ: Tầng 12. #445, Tòa nhà Phnom Penh, Đại lộ Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia.

Điện thoại: 855 23 964 688
HP: 855 69 909 561
Email: cargo.reservation@kasimex.com.kh

 

Thị trường Thái Lan:

Công ty TNHH Aviation Solution
Tòa nhà SGroup, phòng 302, tầng 3, 1091/173-174 NewPetch BuriRoad, Makkasan, Rajthevee, Bangkok10400, Thailand

Điện thoại: 662-651 6914662-651 6914
HP: 66-81-172 5150
Email: rsvation@aviationsolutions.co.th

 

Thị trường Việt Nam:

Công ty TNHH Viet Aviation
24 Đường Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84 8 73082626
HP: 84 947 061506
Email: sales@viet-aviation.com.vn

 

Thị trường Thượng Hải và Hàng Châu:

Công ty TNHH Shanghai RIJIN TOP Logitics
RM218, Toà nhà 3, Số 1026 Đường EightShiWan , Pudong New Area, Thượng Hải 201202, Trung Quốc PR.

Điện thoại: 8621 5096 8260
HP: 8613 918 105 290
Email: topair@topexpress.com.cn

 

Thị trường Quảng Châu:

Công ty Guangzhou Jet Sun Logistic
Số 237, Toà nhà Customs Business, Logistic Zone, Sân bay Baiyun, Quảng Châu, Trung Quốc PR.

Điện thoại: 8620 3679 8123
HP: 8613 8027 92358
Email: jetsun99@126.com


 

Bán vé ngoại tuyến

Thị trường Đài Loan:

Công ty Euro Express
Tầng 5, 62, Sec2, Đường Nan King E., Đài Bắc, 10457, Đài Loan

Điện thoại: 8862 2522 2352
HP: 8869 2022 2972
Email: dieterchen@euro.com.tw

Máy Bay Và Phương Tiện Chở Hàng

Aircraft

A321-200

Airbus 321-200 có khả năng vận chuyển khoảng 12.000kg. Ngay cả lúc hành khách ngồi kín chỗ, chúng tôi vẫn có thể chở được khoảng 3000kg đến 4000kg hàng hóa.

Cấu hình theo Tiêu chuẩn chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không (ULD)
Kết hợp AKH và PKC

 • + AKH:
  Kích thước: 153 x 156 x 114 (Rộng Dài Cao)cm
  Trọng lượng bì: 90kg
  Trọng lượng tối đa: 1,134kg
 • + PKC
  Kích thước: 147 x 152 x 112 (Rộng Dài Cao)cm
  Trọng lượng bì: 74kg
  Tối đa: 1134kg

Khoang

 • + Khoang đầu máy bay: có thể tải AVI
  Kích thước cửa: 181 x 123 (Rộng - Cao)cm
  Tải lượng: 5,670kg
  Nhiệt độ: 5-26 oC
 • + Khoang sau: Không tải được AVI
  Kích thước cửa: 181 x 123 (Rộng - Cao)cm
  Tải lượng: 7,167kg (kể cả hàng rời khối lượng lớn khoảng 1,497kg)
  Nhiệt độ: 5 oC

Phương tiện chở hàng

Thông Tin Hữu Ích

Hướng dẫn đo kích thước hàng hóa

Khi hàng hóa sẵn sàng

Bạn đã chuẩn bị xong lô hàng để gửi đi rồi phải không?
Để đáp ứng sự kỳ vọng và yêu cầu kiểm tra theo quy định an ninh hiện nay, Hãng Hàng Không Cambodia Angkor buộc tuân thủ quy trình chấp nhận hàng hóa nghiêm ngặt.
Quá trình này yêu cầu hàng hóa của khách phải chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình vận chuyển theo quy định sau đây:

 • Hàng hóa gửi  đi được tiếp nhận các quy tắc và quy định của thuế quan và tất cả các luật, pháp lệnh và các quy định khác của chính phủ và các quy định về  việc vận chuyển hàng hóa mà người gửi hàng, người nhận hàng hoặc chủ sở hữu hàng hóa đó buộc phải tuân thủ.
 • Theo quy định hàng hóa được tiếp nhận vận chuyển phải sắp xếp theo trật tự rõ ràng, được đóng gói đúng quy cách, và trong tình trạng vận chuyển phải phù hợp với qui định của IATA, và theo các điều kiện của hợp đồng (Vận đơn Hàng không).
 • Tất cả các lô hàng phải được giao đúng thời hạn và khi đăng ký gửi phải có xác nhận từ điểm đi và điểm đến.
 • Khối lượng và trọng lượng phải phù hợp với thời điểm đăng ký gửi được tiếp nhận.

Vận đơn Hàng không

 • Theo quy định tại Nghị quyết 600a của IATA về vận đơn hàng không, phải được ghi chính xác và đầy đủ chi tiết trong đó gồm có trọng lượng, số lượng đơn vị, kích thước, tính chất của hàng hóa và tất cả các thông tin cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Hải quan và kể cả biết hoặc chưa biết về tình trạng an ninh.
 • Theo quy định tại Nghị quyết 600b của IATA về vận đơn hàng không,  phải có các điều kiện của hợp đồng in trên mặt sau cùa các bản gốc 1, 2, và 3.
 • Theo  quy định Thực hành khuyến nghị 1670 của IATA, việc vận chuyển hàng hóa bằng dữ liệu điện tử (EDI) để truyền tải các thông tin của vận đơn hàng không (E-Air vận đơn hàng không điện tử) cũng được chấp nhận (trong trường hợp được uỷ quyền) và phải thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn theo yêu cầu của IATA.
 • Nếu áp dụng, thông tin HAWB hoàn toàn phải có sẵn cho số liệu đầu vào được nhập thủ công hoặc qua đường truyền điện tử hoặc là Air Canada hoặc trực tiếp đến cơ quan Hải quan.

Lưu ý: Mọi nội dung điều chỉnh được thực hiện cho một vận đơn hàng không có thể ảnh hưởng đến số tiền thanh toán dự kiến, chẳng hạn như tái cân, đong, đếm hoặc tính lại trọng lượng theo kích thước của lô hàng của người gửi, sẽ được thông báo cho người gửi hàng bằng Thông báo Hiệu chỉnh. Thông báo Hiệu chỉnh này sẽ được gửi bằng điện tử đến người nhận.


Hồ sơ tài liệu

 • Theo  quy định Thực hành khuyến nghị 1601 của IATA, tất cả các tài liệu cần thiết cho mỗi lô hàng để xác định tính chất của hàng hóa và xuất khẩu, chứng từ nhập khẩu, quá cảnh theo yêu cầu phải xuất trình cho Hải quan hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ, phải được hoàn tất và/hoặc kiểm tra và tài liệu phải đi cùng vận đơn hàng không.
 • Theo  quy định Thực hành khuyến nghị 1670 cùa IATA, sử dụng dữ liệu điện tử (EDI) để truyền tải các thông tin về tài liệu được chấp nhận được (trong trường hợp được ủy quyền) và thực hiện theo đúng các thủ tục.

Đánh dấu hàng hóa

 • Theo quy định tại Nghị quyết 606 của IATA, tất cả các hàng hóa của mỗi lô hàng phải được đánh dấu theo cách sau: hoặc là tất cả các gói phải được hiển thị tên của người nhận hàng, tên đường, tên thành phố, địa chỉ, kể cả mã ZIP hoặc mã bưu điện, theo như trên vận đơn hàng không, hoặc thông tin chi tiết này được hiển thị trên một hoặc nhiều gói cùng với tài liệu viện dẫn phù hợp với thông tin đó trên tất cả các gói khác trong lô hàng.

Đóng gói

 • Theo quy định về Thực hành Khuyến nghị 1601 của IATA, nội dung của mỗi lô hàng phải được đóng gói đúng quy cách để vận chuyển nhằm đảm bảo rằng việc dóng goái hàng hóa được thực hiện một cách an toàn với cẩn thận và bốc dỡ theo cách thông thường và so cho không gây thương tích hoặc gây thiệt hại bất kỳ người, hàng hóa, hay tài sản.
 • Hàng hóa nguy hiểm phải được đóng gói theo quy định của IATA đối với hàng hóa nguy hiểm.
 • Bao bì chứa vật có giá trị hoặc các mặt hàng có giá trị đặc biệt phải được đóng gói trong các thùng chứa bên ngoài với số đo 28,3 đề-xi mét khối (30,5cm x 30,5cm x 30,5cm) hoặc (12 x 12 x 12 / 1.728 in khối) hoặc lớn hơn

Dán nhãn gói hàng

 • Theo quy định về Thực hành Khuyến nghị 1601 của IATA, tờ nhãn phải được hiển thị đầy đủ và tất cả các nhãn cũ và dấu phải được xóa sạch. Hàng hóa phải có đầy đủ NHÃN NHẬN DẠNG hoặc là nhãn giấy nến được dán lên mỗi gói. Trong trường hợp NHÃN CHUẨN dùng cho lô hàng đặc biệt (dễ hỏng, động vật sống, v.v…) được sử dụng thì những loại nhãn này phải được dán ngay vào phần mềm của gói hàng liên quan. Dán NHÃN chuẩn ĐỐI VỚI HÀNG NGUY HIỂM vào các gói hàng liên quan theo quy định của IATA về hàng hóa nguy hiểm.

Người gửi hàng Kê khai Hàng hóa Nguy hiểm

 • Người gửi hàng Kê khai nội dung hàng gửi, phải ký và ghi đầy đủ chi tiết  theo quy định hiện hành về hàng hóa nguy hiểm được áp dụng. Nếu một lô hàng gửi có gồm cả hàng nguy hiểm, thì hàng hoá nguy hiểm đó phải được để riêng và ghi rõ trên vận đơn hàng không.