Mua vé

Check-in

Nhập chi tiết đặt phòng của bạn. Tất cả hành khách quốc tế được yêu cầu xuất trình tại quầy làm thủ tục 2 giờ trước khi khởi hành để xác minh tài liệu du lịch của bạn / Hành lý ký gửi tránh việc giảm tải tại cổng lên máy bay.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Hiển thị tùy chọn bổ sung

Đặt phòng khách sạn

Hành lý, ghế ngồi

icon-luggage Hành lý mua thêm

icon-prefer Ghế ưa thích

icon-luggage Bữa ăn

icon-luggage Quà tặng

icon-luggage Phòng chờ

icon-luggage MAAS

Hành trình của bạn

Thông tin chuyến bay

Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí | 08 June 2024
Add June Flights, Unbeatable Prices Promotion

Add June Flights, Unbeatable Prices Promotion

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 06 June 2024
Adjust refund fee and note on YR condition

Adjust refund fee and note on YR condition

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 30 May 2024
Adjust fare connecting fare on route CAN/NNG/CGO and discontinue I & V class

Adjust fare connecting fare on route CAN/NNG/CGO and discontinue I & V class

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 13 May 2024
Adjust fare PNH-CAN/NNG/CGO and discontinue V class on CN routes.

Adjust fare PNH-CAN/NNG/CGO and discontinue V class on CN routes.

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 13 May 2024
Adjust fare PNH-CAN/NNG/CGO and discontinue I class on CN routes. - Add Early Bird Promotion Program.

Adjust fare PNH-CAN/NNG/CGO and discontinue I class on CN routes. - Add Early Bird Promotion Program.

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 04 April 2024
Propose to Add Fare for Route SGNPNH on K6 813 and K6 818.

Propose to Add Fare for Route SGNPNH on K6 813 and K6 818.

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 29 March 2024
Proposal to Add PNHDEL in Ancillary Service Purchasing Online and at the Airport, Business Class Upgrade and SKYSOFA Service

Proposal to Add PNHDEL in Ancillary Service Purchasing Online and at the Airport, Business Class Upgrade and SKYSOFA Service

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 25 March 2024
Extend Promotion

Extend Promotion

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 25 March 2024
Fare on route HKG-ROR

Fare on route HKG-ROR

Xem thêm