Mua vé

Check-in

Nhập chi tiết đặt phòng của bạn. Tất cả hành khách quốc tế được yêu cầu xuất trình tại quầy làm thủ tục 2 giờ trước khi khởi hành để xác minh tài liệu du lịch của bạn / Hành lý ký gửi tránh việc giảm tải tại cổng lên máy bay.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Hiển thị tùy chọn bổ sung

Đặt phòng khách sạn

Hành lý, ghế ngồi

icon-luggage Hành lý mua thêm

icon-prefer Ghế ưa thích

icon-luggage Bữa ăn

icon-luggage Quà tặng

icon-luggage Phòng chờ

icon-luggage MAAS

Hành trình của bạn

Thông tin chuyến bay

Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí | 21 March 2024
Add Promotion fare for summer deal.

Add Promotion fare for summer deal.

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 09 March 2024
Proposal Sky Sofa Policy.

Proposal Sky Sofa Policy.

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 09 March 2024
Adjust promotion fare on route PNH-HKG v.v and Discontinue promotion on route PNH​-HKG v.v for Business Classes.

Adjust promotion fare on route PNH-HKG v.v and Discontinue promotion on route PNH​-HKG v.v for Business Classes.

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 09 March 2024
Adjust fare route CAN/CGO/NNG-PNH-SGN/DAD/HAN and CAN/CGO/NNG-PNH-SAI

Adjust fare route CAN/CGO/NNG-PNH-SGN/DAD/HAN and CAN/CGO/NNG-PNH-SAI

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 07 March 2024
Adjust fare route CAN/NNG/CGO-PNH & Remove fare route Singapore.

Adjust fare route CAN/NNG/CGO-PNH & Remove fare route Singapore.

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 06 March 2024
Add promotion fare on route PNH-SGN

Add promotion fare on route PNH-SGN

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 24 February 2024
Propose Fare for Route PNHSGN on K6 182 and K6 819 and for Group of 3 pax up

Propose Fare for Route PNHSGN on K6 182 and K6 819 and for Group of 3 pax up

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 24 February 2024
Promotion code program on EGETS app

Promotion code program on EGETS app

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 24 February 2024
Add fare W class on route SAI to HAN

Add fare W class on route SAI to HAN

Xem thêm