ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

ព័ត៌មានក្នុងស្រុក ព័ត៌មានក្នុងស្រុក

Promotion Campaign for HKG

Promotion Campaign
 

CURRENT PRICE

PROPOSE PRICE

ROUTE

OW/RT

ALL IN

OW/RT

ALL IN

PNHHKG

OW

179.80 USD

OW

88/99/111/129 USD

HKGPNH

OW

173.90 USD

OW

666/777/888/999 HKD

  • Apply  for: PNHHKG  and  HKGPNH
  • Ticketing Period: From 12 JAN 2024 to 31 MAR 2024
  • Travel Period: From 07 FEB 2024 to 31 OCT 2024

កក់​ឥឡូវនេះ