ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

ព័ត៌មានការហោះហើរ ព័ត៌មានការហោះហើរ

ផែនទីផ្លូវ

ការមកដល់និងចេញដំណើរ

កាលបរិច្ឆេទហោះហើរ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍Cambodia Angkor Air កំពុងធ្វើសកម្មភាពជើងហោះហើរក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិ។ យើងខ្ញុំមានជើងហោះហើរក្នុងប្រទេសទៅមក រវាងភ្នំពេញ សៀមរាប និងព្រះសីហនុ។ ចំពោះជើងហោះហើរក្រៅប្រទេស សព្វថ្ងៃយើងខ្ញុំមានជើងហោះហើរទៅកាន់វៀតណាមនិងថៃ។

ភ្នំពេញ

ចេញដំណើរពី

ទៅកាន់

ប្រេកង់ហោះហើរ

រយះពេលហោះហើរ

យន្តហោះ

ភ្នំពេញ(PNH)

សៀមរាប(REP)

រាល់ថ្ងៃ

30mn - 45mn

A321/ATR72

ភ្នំពេញ(PNH)

ហូជីមីញ(SGN)

រាល់ថ្ងៃ

45mn

ATR72

ភ្នំពេញ(PNH)

ក្វាងចូវ(CAN)

ច័ន្ទ-ព្រហស្បតិ៍-អាទិត្យ

2h:55mn

A321

ភ្នំពេញ(PNH)

ស៊ៀងហៃ(SHA)

ច័ន្ទ-ពុធ-សុក្រ-សៅរ៍

3h45mn

A321

 

សៀមរាប

ចេញដំណើរពី

ទៅកាន់

ប្រេកង់ហោះហើរ

រយះពេលឬម៉ោងហោះហើរ

យន្តហោះ

សៀមរាប(REP)

ភ្នំពេញ(PNH)

រាល់ថ្ងៃ

30mn-45mn

A321/ATR72

សៀមរាប(REP)

បាំងកក(BKK)

ច័ន្ទ-ពុធ-សុក្រ-អាទិត្យ

55mn-1h10mn

ATR72

សៀមរាប(REP)

ហូជីមីញ(SGN)

រាល់ថ្ងៃ

1h-1h20mn

A321/ATR72

សៀមរាប(REP)

ក្វាងចូវ(CAN)

អង្គារ-ពុធ-សុក្រ-សៅរ៍

2h35mn

A321

សៀមរាប(REP)

ក្រុងព្រះសីហនុ(KOS)

រាល់ថ្ងៃ

50mn-1h

A321/ ATR72

 

ក្រុងព្រះសីហនុ

ចេញដំណើរពី

ទៅកាន់

ប្រេកង់ហោះហើរ

រយះពេលហោះហើរ

យន្តហោះ

ក្រុងព្រះសីហនុ(KOS)

សៀមរាប(REP)

រាល់ថ្ងៃ

50mn-1h

A321/ATR72

 

បាំងកក

ចេញដំណើរពី

ទៅកាន់

ប្រេកង់ហោះហើរ

រយះពេលហោះហើរ

យន្តហោះ

បាំងកក(BKK)

សៀមរាប(REP)

រាល់ថ្ងៃ

55mn-1h10mn

ATR72

 

ហូជីមីញ

ចេញដំណើរពី

ទៅកាន់

ប្រេកង់ហោះហើរ

រយះពេលហោះហើរ

យន្តហោះ

ហូជីមីញ(SGN)

សៀមរាប(REP)

រាល់ថ្ងៃ

1h-1h20mn

A321/ ATR72

ហូជីមីញ(SGN) ភ្នំពេញ(PNH) រាល់ថ្ងៃ 45mn ATR72

 

ក្វាងចូវ

ចេញដំណើរពី

ទៅកាន់

ប្រេកង់ហោះហើរ

ពេលវេលាហោះហើរ

យន្តហោះ

ក្វាងចូវ(CAN)

ភ្នំពេញ(PNH)

ច័ន្ទ-ព្រហស្បតិ៍-អាទិត្យ

2h35mn

A321

ក្វាងចូវ(CAN)

សៀមរាប(REP)

អង្គារ-ពុធ-សុក្រ-សៅរ៍

2h35mn

A321

 

ប្រភេទយន្តហោះរបស់យើង

Our Fleet

 

Airbus 321

 • Number of Aircraft: 1
 • Number of seats: 178
 • Premium Economy class: 16
 • Economy Class: 162
 • Description: Flying for international routing with the convenience offered by Airbus 321 of 178 seating capacity

 

Airbus 320

 • Number of Aircraft: 2
 • Number of seats: 180
 • Premium Economy Class: 6
 • Economy Class: 174
 • Description: Flying for domestic and international routing with the convenience offered by Airbus 320 of 180 seating capacity

ATR 72

 • Number of Aircraft: 2
 • Number of seats: 68
 • Premium Economy Class: 8
 • Economy Class: 60
 • Description: Flying for domestic and international routing with the convenience offered by ATR 72 of 68 seating capacity