ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

ជម្រើសនៃសេវាកម្ម ជម្រើសនៃសេវាកម្ម

សេវាកម្មទម្ងន់ឥវ៉ាន់បន្ថែម

អតិថិជនទាំងអស់អាចជ្រើសរើសកញ្ចប់ដូចជា ១៥គ.ក/កញ្ចប់ ២៣គ.ក/កញ្ចប់ ៣២គ.ក/កញ្ចប់ និងការតម្លើងទម្ងន់ពី ២៣គ.ក មក ៣២គ.ក/កញ្ចប់។ អតិថិជនទាំងអស់គួរទិញកញ្ចប់ឥវ៉ាន់របស់ខ្លួនពេលកក់សំបុត្រទើបទទួលបានតម្លៃទាបជាងទិញនៅព្រលានយន្តហោះ។

 • តម្លៃ និងគោលការណ៍នេះ នឹងមានសុពលភាពចំពោះសំបុត្រដែលកក់ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ និងជំនួសតម្លៃសេវាកម្ម «ឥវ៉ាន់បង់មុន» នៅក្នុងគោលការណ៍ចាស់ដែលគិតគីឡូក្រាម។

 

តម្លៃសម្រាប់ឥវ៉ាន់បង់មុន

Routing

Proposed Price (kg/piece) for AIRPORT PURCHASE service

Amount

23kg/Piece

32kg/Piece

Upgrade 23kg-32kg/Piece

Traveling date apply

From 03-Mar

From 01-Apr

From 03-Mar

From 01-Apr

From 03-Mar

From 01-Apr

Domestic (included VAT)

69 USD

69 USD

96 USD

96 USD

60 USD

60 USD

Between Cambodia and Vietnam

65 USD

65 USD

85 USD

85 USD

60 USD

60 USD

Between Cambodia and China

120 USD

90 USD

170 USD

120 USD

110 USD

60 USD

Other routing

100 USD

100 USD

130 USD

130 USD

70 USD

70 USD

 • ឥវ៉ាន់ដែលមានទំហំលើស ១១៩ស.ម/៤៥អីញ នឹងចាត់ទុកជាឥវ៉ាន់លើសទំហំ។
 • ទម្ងន់អតិបរមានៃឥវ៉ាន់ដែលអនុញ្ញាតកំណត់ត្រឹម៣២គ.ក/កញ្ចប់។
 • ក្នុងករណីដែលឥវ៉ាន់មានទម្ងន់លើស អតិថិជននឹងតម្រូវឱ្យបង់ 

 

 

ធ្វើដំណើរក្នុង

ធ្វើដំណើរទៅ

តម្លៃសម្រាប់ឥវ៉ាន់លើស

៨០ដុល្លារ/

១០០ដុល្លារ

ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានឥវ៉ាន់បង់មុន?

 • កក់សំបុត្រធ្វើដំណើរ
 • ទិញសេវាទម្ងន់ឥវ៉ាន់បន្ថែមនៅគ្រប់សាខា និងបង់ជាសាច់ប្រាក់
 • ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ cambodiaangkorair.com រើសយកពាក្យទិញទម្ងន់បន្ថែម បន្ទាប់មកបំពេញព័ត៌មាន
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំបុត្រដែលចេញដោយភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំ លោកអ្នកអាចស្នើទិញសេវាទម្ងន់ឥវ៉ាន់បន្ថែមពីភ្នាក់ងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនេះ។
 • ក្រោយពេលបានទិញសេវាទម្ងន់ឥវ៉ាន់បន្ថែម លោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរយ៉ាងរីករាយជាមួយនឹងសេវាទម្ងន់ឥវ៉ាន់បន្ថែមនេះ។

 

លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម

 • ដើម្បីទិញសេវាទម្ងន់ឥវ៉ាន់បន្ថែម អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវទិញឱ្យបានយ៉ាងទិញ៤ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរ (ម៉ោងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ UTC+7:00)។
 • អតិថិជនដែលចង់ទិញសេវាទម្ងន់ឥវ៉ាន់បន្ថែមត្រូវមានលេខកូដអតិថិជនភ្ជាប់នឹងលេខសំបុត្រក្នុងពេលកក់ជាមួយគ្នា។

 

ទំនាក់ទំនង:

ព័ត៌មានលំអិត, សូមអ្នក​ទាក់ទងតាម៖
អ៊ីមែល: helpdesk_online_2@cambodiaangkorair.com
ទូរស័ព្ទ៖ (+855) 23 6660 330

ថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ (ម៉ោង០៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ និងពីម៉ោង០១:៣០រសៀល ដល់ម៉ោង០៥:៣០ល្ងាច)

កៅអីជាអាទិភាព

អ្នកដំណើរអាចជ្រើសរើសកៅអីអង្គុយដែលមានផាសុកភាពក្នុងការហោះហើររបស់អ្នកដូចជា (ជួរក្បែរច្រកចេញ ជួរកៅអីខាង​មុខ ជួរកៅអីនៅជាប់ផ្លូវដើរ។ល។)។ ជ្រើស​រើស​“កៅអី​ជាអាទិភាព” ជាជម្រើសល្អបំផុត​នៅពេលអ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​រួម​ជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងមិត្ដភក្ដិដែល​មិន​សូវ​ចំណាយប្រាក់​ច្រើន! ប្រសិនបើអ្នកដើរលេងកំសាន្ដជាមួយ​មិត្ដម្នាក់ ឬ ច្រើន​នាក់ គឺអ្នក​អាចអង្គុយជាមួយគ្នានៅលើ​កៅអី​ដែល​អ្នកចូលចិត្ដ ព្រមទាំងផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អដល់អ្នកនៅ​ពេលអង្គុយ​លើ​កៅ​អី​ដែល​អ្នកជ្រើសរើស។

ធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីខ្ញុំអាចជ្រើសរើស “កៅអីជាអាទិភាព”

 • កក់សំបុត្រ
 • អ្នកអាចទៅកាន់ការិយាល័យណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរអ៊ែរ និងកក់ទិញសេវាកម្ម “កៅអី​ជាអាទិភាព” ទូទាត់ដោយសាច់ប្រាក់។
 • ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.cambodiaangkorair.com, រើសយកពាក្យសេវាកម្មបន្ថែម បន្ទាប់មកបំពេញព័ត៌មាន
 • ប្រសិនបើអ្នកដំណើរមានសំបុត្រដែលលក់ដោយភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំ​ អ្នកដំណើរអាចទិញសេវាកម្ម “កៅអីជាអាទិភាព”​នៅការិយាល័យលក់​សំបុត្រណាមួយរបស់យើងខ្ញុំបាន ។
 • នៅពេលអ្នកទិញសេវាកម្ម “កៅអីជាអាទិភាព”រួចមក អ្នក​អាចដើរលេងកំសាន្ដ និង​អង្គុយលើកៅ​អីជា​អាទិភាព​ ព្រមទាំងទទួលអារម្មណ៍ល្អក្នុងការធ្វើដំណើរ​របស់​ខ្លួន។

លក្ខណ្ឌនៃសេវាកម្ម “កៅអីជាអាទិភាព”

 • ដើម្បីទិញបានសេវាកម្ម “កៅអីជាអាទិភាព” អ្នកដំណើរ​ត្រូវទិញមុនយ៉ាងតិច ៤ ម៉ោង មុនពេលចេញដំណើរ​ តាមម៉ោង​កម្ពុជា UTC + 7: 00.
 • អតិថិជនដែលចង់ទិញសេវាទម្ងន់ឥវ៉ាន់បន្ថែមត្រូវមានលេខកូដអតិថិជនភ្ជាប់នឹងលេខសំបុត្រក្នុងពេលកក់ជាមួយគ្នា។
 • យើងខ្ញុំមិនទាន់មានសេវាកម្មបន្ថែមទេ

តម្លៃ "កៅអីជាអាទិភាព"

ផ្លូវហោះហើរ

ប្រភេទយន្តហោះ

តម្លៃ(ដុល្លារអាមេរិក)

ក្នុងស្រុក

A320/A321/ATR72

បណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

A320/A321/ATR72

ប្រទេសចិន

A320/A321/ATR72

៦ 

តម្លៃនៃកៅអីជួរទី១ (*)(**)

 

ផ្លូវហោះហើរ

ប្រភេទយន្តហោះ

តម្លៃ(ដុល្លារអាមេរិក)

ក្នុងស្រុក

A320/A321

ATR72

បណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

A320/A321

១០

ATR72

១០

ប្រទេសចិន

A320/A321

១៥

 • (*): កៅអីជួរទី១ដែលបញ្ជាក់ខាងលើ តម្រូវឱ្យធ្វើការបង់ជាមុន។ ក្នុងករណីដែលកៅអីទាំងអស់បានផ្តល់ទៅអតិថិជនដែលទិញ Premium Class យើងមិនអាចលក់កៅអីនេះទៅអតិថិជនផ្សេងទៀតនោះទេ។
 • (**): សេវាកម្មនេះនឹងមានសុពលភាពសម្រាប់សំបុត្រយន្តហោះដែលចេញដំណើរចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

 

ទំនាក់ទំនង:

ព័ត៌មានលំអិត, សូមអ្នក​ទាក់ទងតាម៖
អ៊ីមែល: helpdesk_online_2@cambodiaangkorair.com
ទូរស័ព្ទ៖ (+855) 23 6660 330

ថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ (ម៉ោង០៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ និងពីម៉ោង០១:៣០រសៀល ដល់ម៉ោង០៥:៣០ល្ងាច)

Hot Meal Option

Passengers can lock-in the preferred meal choice in advance. Furthermore, the prepaid meal service also reduce the time of passenger to wait in the queue. It also can be considered as the effort of Cambodia Angkor Air (K6) and passenger in reducing wastage to protect environment. Pre-book your meal at least 24 hours before schedule departure time as you’re travelling with us for any route going in and out between Cambodia-China.

Price of Hot Meal

Hot Meal Option (applicable for routes operated by K6 between Cambodia-China only)

How can I buy the hot meal option?

 • Book your travel ticket.
 • Visit any Branch Offices of Cambodia Angkor Air and request to buy the Hot Meal Service pay by cash.
 • Visit K6’s website at www.cambodiaangkorair.com, choose ADDITIONAL SERVICES and fill in request information.
 • If the passenger is holding a ticket issued by any K6’s agents, they can request to buy the Hot Meal Option from the relevant agent.
 • Once the Hot Meal Option is bought and confirmed, you’re ready to travel and enjoy with your meal on the flight!

Service Condition

 • To purchase the Hot Meal Option through Webportal Agents and BOs, and K6’s website www.cambodiaangkorair.com passengers have to do at least 24 hours before scheduled departure time.
 • The passengers who want to request Hot Meal Option must have booking PNR with ticket number under the same reservation.
 • Hot Meal Option served only for any routes between Cambodia-China routes (v.v).

 

Contact

For more details please don’t hesitate to contact our Helpdesk Team:
Email: helpdesk_online_2@cambodiaangkorair.com
Tel: (+855) 23 6660 330

Gifts Option

Most people buy gifts for different purposes. Some people would like to buy for a special occasions and some people prefer to buy during the time of traveling to express their appreciation as a reminder. Cambodia Angkor Air (K6) provides passengers several kinds of gifts such as Aircraft models and key-chain with acceptable price and quality. The souvenir is available to pre book at our website, K6’s Branch Offices and K6’s Agents. Pre book your favorite K6’s souvenir now!

 

Price of Gift Option

 

How can I buy Gift Option?

- Book your travel ticket.

- Visit any Branch Offices of Cambodia Angkor Air and request to buy Gift Option and pay by cash.

- Visit K6’s website at www.cambodiaangkorair.comchoose ADDITIONAL SERVICES and fill in request information.

- If the passenger is holding a ticket issued by any K6’s agents, they can request to buy the Gift Option from the relevant agent for this service.

- Once a Gift Option is bought and confirmed, you’re ready to travel and pick up your gift on the flight! 

 

Service Condition

- To buy a Gift Option, passenger must do at least 24 hours before schedule departure time, Cambodia local time UTC+7:00.

- The passengers who want to buy a Gift Option must have booking PNR with ticket number under the same reservation.

- Gift only be sell on Cambodia - China routes. REP-DAD-REP, REP-KOS-REP, REP-PNH-REP; and sector flight REP-SGN; PNH-SGN.

 

Contact

For more details please don’t hesitate to contact our Helpdesk Team:
Email: helpdesk_online_2@cambodiaangkorair.com
Tel: (+855) 23 6660 330

Lounge Option

Are you tired of waiting for a period of time before your connecting flight to your final destination? Pre-book our Lounge Option service, a premium waiting room to rest, relax and access to the free Wi-Fi for your convenient and enjoy the comforts and luxury experience with us before your departure!

Price of a Lounge Option

Location

No. of passenger

Lounge Access Price

Cambodia at Phnom Penh, Siem Reap airport

01

29USD

Vietnam at Ho Chi Minh City, Da Nang airport

01

29USD

China at Guangzhou, Beijing, Shanghai airport

01

35USD

How can I buy a Lounge Option?

- Book your travel ticket.

- Visit any Branch Offices of Cambodia Angkor Air and request to buy a Lounge Option and pay by cash.

- Visit K6’s website at www.cambodiaangkorair.comchoose ADDITIONAL SERVICES and fill in request information.

- If the passenger is holding a ticket issued by any K6’s agents, they can request to buy a Lounge from the relevant agent for this service.

- Once a Lounge Option is bought and confirmed, you’re ready to travel and get the service provided by our airport team.

Service Condition

- To buy a Lounge Option, passenger must do at least 04 hours before schedule departure time, Cambodia local time UTC+7:00.

- The passengers who want to buy a Lounge Option must have booking PNR with ticket number under the same reservation.

Contact

For more details please don’t hesitate to contact our Helpdesk Team:
Email: helpdesk_online_2@cambodiaangkorair.com
Tel: (+855) 23 6660 330

Meet and Assist Service Option (MAAS Option)

Are you feeling uncomfortably when you are traveling alone or within a group in or out to a second country and don’t know what will be the process paper works needed to be done at the arrival or departure airport? There is nothing to worry about now! Pre-book the Meet and Assist Service as you travel with us, we will make you feel like home!

 

How can I buy a MAAS Option?

- Book your travel ticket.

- Visit any Branch Offices of Cambodia Angkor Air and request to buy a Meet and Assist Service and pay by cash.

- Visit K6’s website at www.cambodiaangkorair.comchoose ADDITIONAL SERVICES and fill in request information.

- If the passenger is holding a ticket issued by any K6’s agents, they can request to buy a Meet and Assist Service from the relevant agent for this service.

- Once a Meet and Assist Service is bought and confirmed, you’re ready to travel and get the service provided by our airport team.

 

Service Condition

 • To buy a Meet and Assist Service, passenger must do at least 24 hours before schedule departure time, Cambodia local time UTC+7:00.
 • The passengers who want to buy a Meet and Assist Service must have booking PNR with ticket number under the same reservation.
 • Service Provided
  • Meeting the passengers with a welcoming board at the arrival gate or at the aerobridge, before passport control and customs.
  • Expedited escorting and assistance through passport control & customers.
  • Escorting to baggage claims hall and help with luggage.
  • Escorting to the airport arrival hall or to the prearranged transportation.
  • Escorting to the departure hall for the connecting flight.