ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

ការទូទាត់ ការទូទាត់

បណ្ណ័ឥណទាន

ទូទាត់លើអ៊ីនធឺណែតដោយប្រើប័ណ្ណឥណទាន យើងខ្ញុំទទួលទូទាត់ប្រភេទប័ណ្ណនានាខាងក្រោមនេះ៖

    • VISA
    • MasterCard
    • JCB.

 

សូមចំណាំ:

  • យើងខ្ញុំមិនទទួលទូទាត់ប្រភេទប័ណ្ណប្រើសំរាប់តែមួយមុខឬប័ណ្ណនិម្មិត
  • ក្នុងពេលទូទាត់ សំណូមពរលោកអ្នកបញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នកក្នុងទំព័រសុវត្ថិភាព

ប្តូរសំបុត្រនិងសុំលុយត្រលប់

ការសងប្រាក់ជូនលោកអ្នកដែលទិញសំបុត្រលើអ៊ីនធឺណែតដោយប្រើប័ណ្ណឥណទាន លោកអ្នកអាចបំពេញក្នុងទម្រង់ស្នើសងប្រាក់និងផ្ញើតាមរយះអ៊ីមែលរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ភ្នាក់ងារថែទាំអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍Cambodia Angkor Air ដោយប្រើអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានចុះឈ្មោះរបស់លោកអ្នកនៅពេលទិញសំបុត្រ។ ការសងប្រាក់នឹងត្រូវវបានធ្វើកំណត់ចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងប័ណ្ណឥណទានដែលបានប្រើដើម្បីទិញសំបុត្រលើអ៊ីនធឺណែតហើយរយះពេលសងប្រាក់ប្រមាណ4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការិយាល័យលក់សំបុត្រដោះស្រាយរួចរាល់ប្រតិបត្តិការសងប្រាក់។

ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសំបុត្ររួមមានការចុះឈ្មោះជាថ្មី ប្ដូរជើងហោះហើរ សូមលោកអ្នកផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ អាស័យដ្ឋាន helpdesk_online_2@cambodiaangkorair.com យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការពិនិត្យសំបុត្ររបស់លោកអ្នកថាតើអាច ប្ដូរបានឬអត់។ ប្រសិនមិនអាចប្ដូរបាន លោកអ្នកអាចស្នើសងប្រាក់វិញនិងកក់សំបុត្រថ្មីដោយប្រើប័ណ្ណឥណទានរបស់លោកអ្នក។

ចំណាំ
តាមលក្ខន្តិកទាក់ទិនដល់សំបុត្រដែលលោកអ្នកបានទិញ អាចនឹងត្រូវបានសងប្រាក់/ប្ដូរសំបុត្រ។ ឬអាចសងមួយផ្នែក/ប្ដូរសំបុត្រដែលជាប់ទាក់ទង។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតអំពីស្ថានភាពសំបុត្ររបស់លោកអ្នក សូមចុចនៅត្រង់នេះ។