Mua vé

Check-in

Nhập chi tiết đặt phòng của bạn. Tất cả hành khách quốc tế được yêu cầu xuất trình tại quầy làm thủ tục 2 giờ trước khi khởi hành để xác minh tài liệu du lịch của bạn / Hành lý ký gửi tránh việc giảm tải tại cổng lên máy bay.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Hiển thị tùy chọn bổ sung

Đặt phòng khách sạn

Hành lý, ghế ngồi

icon-luggage Hành lý mua thêm

icon-prefer Ghế ưa thích

icon-luggage Bữa ăn

icon-luggage Quà tặng

icon-luggage Phòng chờ

icon-luggage MAAS

Hành trình của bạn

Thông tin chuyến bay

Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí | 24 February 2024
Propose Fare for Route PNHSGN on K6 182 and K6 819 and for Group of 3 pax up

Propose Fare for Route PNHSGN on K6 182 and K6 819 and for Group of 3 pax up

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 24 February 2024
Promotion code program on EGETS app

Promotion code program on EGETS app

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 24 February 2024
Add fare W class on route SAI to HAN

Add fare W class on route SAI to HAN

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 23 February 2024
PENALTIES/CHANGES: Add​ Currency HKD in CAT16 for route Hong Kong.

PENALTIES/CHANGES: Add​ Currency HKD in CAT16 for route Hong Kong.

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 01 February 2024
Add promotion fare on business class of route PNH-HKG

Add promotion fare on business class of route PNH-HKG

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 27 January 2024
Add promotion fare on route SAI-HAN

Add promotion fare on route SAI-HAN

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 15 January 2024
Adjust fare HKG (v.v) connecting fare

Adjust fare HKG (v.v) connecting fare

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 08 January 2024
Adjust fare PNH-HKG (v.v) and it’s connecting fare

Adjust fare PNH-HKG (v.v) and it’s connecting fare

Xem thêm

Thông cáo báo chí | 08 January 2024
Passenger Surcharge (YQ) changes version 01-2024

Passenger Surcharge (YQ) changes version 01-2024

Xem thêm