ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

NANCHANG FLIGHT CANCELLATION ANNOUNCEMENT

ព័ត៌មាន | 25.10.2022
NANCHANG FLIGHT 28-October-2022 CANCELLATION ANNOUNCEMENT:
[Chinese Below]
Dear Value Passengers,
Due to the request from Nanchang (KHN) Government, Cambodia Angkor Air would like to announce that the flight between Phnom Penh, Cambodia and Nanchang, China is temporary suspended on 28-October-2022 until further notice and all passengers who issued tickets in suspended flight before 24-October-2022, shall be protected as follow:
- Rerouted to the nearest flight
PNH-NNG v.v, PNH-CGO v.v or CAN-PNH.
- For other requests and information, please contact your travel agency, our branch offices (in Cambodia, China and Vietnam)
or via email:
helpdesk_online_2@cambodiaangkorair.com
We are very sorry for the inconvenience caused to you and appreciated for your kind understanding on this matter.
_____________________________________
关于2022年10月28日金边南昌往返航班取消通知
尊敬的乘客,
应南昌市政府要求,柬埔寨国家航空现通知暂时取消柬埔寨金边至中国南昌的往返航班,直至另行通知。所有在2022年10月24日前购买机票的旅客将保护至以下航班:
-保护至临近的航班:
金边=南宁往返航班;金边=郑州往返航班;或广州-金边航班。
-如有其他要求或想了解更多资讯,请联系您的旅行代理,或联系我司在柬埔寨,中国和越南的办事处。
或通过电子邮件联系我们:
helpdesk_online_2@cambodiaangkorair.com
给您带来的不便,我司深表歉意,同事感谢您对我们的支持和理解。

ចែករំលែក​លើ:

មានច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្នែកនេះ

ព័ត៌មាន | 31.12.2022
Lunar New Year flight PVG-PNH

ភ្នំពេញ៖ នៅរាត្រីថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ មានជើងហោះហើរលេខ K6 867 ចេញដំណើរពីទីក្រុងសៀងហៃ នៅម៉ោង ២១៖៤៥នាទីយប់ ហើយមកដល់រាជធានីភ្នំពេញ នៅ

អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មាន | 28.12.2022
Cambodia Angkor Air Successfully Operates First Flight Between Siem Reap and Ha Noi

Phnom Penh, December 22, 2022: Cambodia Angkor Air, the national flag carrier, successfully launch first flight linking between Siem Reap and Ha Noi

អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មាន | 20.10.2023
Announcement success of marathon

Cambodia Angkor Air is thrilled to announce the resounding success of the “Road to Give” Marathon Event at Koh Pich that organized by Marriott Phnom Penh!

អាន​បន្ថែម