ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

Assistant to Top Management

ផុតកំណត់: 30 April 2024


Cambodia Angkor Air needs to recruit new employee, who meets the following terms and conditions:

Position

Assistant to Top Management

Term

Full Time

Sex and Nationality

Cambodian Male/Female (Male is preference)

Qualification (Minimum)

Bachelor of Business Management, or related field

Certificate of Microsoft Office (Excel)

Foreign Language

Chinese and English (minimum intermediate level)

Job Descriptions

· Assist top Management to prepare business plan and implementing strategies

· Coordinate daily tasks of top Management with relevant Manager of internal Divisions and external Partners.

· Monitor and report on the progress of business plan/project implementation

· Commercial data analysis and solutions

· Liaise with external Partners and communicate with specific passengers/customers

· Other tasks assigned by top Management

Job Requirements

 • Bachelor’s Degree (minimum) in Business Administration or related field
 • Fluent in Chinse and English (speaking and writing)
 • Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Work experience relating to preparing project/plan
 • Knowledge in finance and customer service
 • Dynamic, creative, good logical thinking and problem solving attitude
 • Team work, good communication and inter-personnel skills
 • Honesty, work responsibility, withstand pressure and challenges

Interested candidates need to submit CVs with recent photograph (4x6) and other relevant qualification documents/certificates to the following address:

 • Contact Point: Human Resource and Administration Division
 • Phone:  023 660 0036
 • E-mail:  careeroutlook@angkor-air.com 
 • Address: No 206A, Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia.

Note:

  -    Application can be received in person at the above address or through above e-mail

 • The interview will be conducted directly with applicants in Head-Office at the above address.

Be informed that Cambodia Angkor Air never offer job and conduct interview with applicant online.